Verzekering en schade

Eventuele schade kunt u opgeven met het formulier op deze pagina.

De hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark” heeft als eigenaar van het complex een VvE Meerkeuzepolis afgesloten. De verzekering is van toepassing op het gehele complex op ondermeer gebouwen, glas,  aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand. De post verzekerde waarde gebouwen is inclusief woningverbetering.

Woningverbetering
Ten tijde van het in gebruik nemen van uw appartement in maart 2005 werd bij Centraal Beheer |Achmea een schadeverzekering afgesloten voor o.a. onze gebouwen. Deze verzekering is inclusief een verzekering voor woningverbeteringen. Deze woningverbeteringen zijn een of meerdere posten die u heeft opgegeven in 2005 op het “Opgaveformulier woningverbeteringen Vereniging van Eigenaren”. De woningverbeteringen die u opgaf, behoren tot ‘niet verhuisbare zaken’ zoals: aanrecht, inbouw-airconditioning, open haard-vast, sanitair, vouwwanden, betimmeringen, inbouwkast, parket, sauna, wandafwerking, boiler, inbouwkeuken, incl. apparatuur, plavuizen, tegelwerk, geiser, metselwerk, rolluiken, verwarmingsinstallatie.

Tot 2009 werd de premie voor deze verzekering met u als eigenaar persoonlijk verrekend. Na 2009 is dit premiedeel opgenomen in de totaalsom van de polis. Bij schade aan een van de genoemde zaken, kunt u een beroep doen op de verzekering. Na opgave van de schade krijgt u bericht of de schade en voor welk bedrag dit wordt vergoed.  Per schadegeval is er een eigen risico. Uiteraard wordt schade door eigen toedoen niet gedekt. Indien u uw woningverbeteringen allrisk  wilt verzekeren, dan bestaat bij Centraal Beheer de mogelijkheid dit onder te brengen in een inboedelverzekering tegen een gereduceerd tarief, onder verwijzing naar de Meerkeuzepolis van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark.
U kunt daarvoor contact opnemen met Centraal Beheer, telefoon 
055 579 8000.

Schade aan privé en schadepenningen.

In geval van schade aan onze verzekerde V.v.E. “Houtwal” opstallen wordt deze schade via ons bestuur gemeld bij de hoofdvereniging.
Aangezien de verzekering afgesloten is op naam van de hoofdvereniging voert dus de V.v.E. “Rundgraafpark” de communicatie en financiële afhandeling.

Bij schade aan zaken die binnen het privé appartement plaatsvindt en die (mogelijk) onder de meerwaardeverzekering valt, zijn de kosten van herstel of vervanging geen zaak van “Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars’, maar van de betreffende eigenaar.
Deze dient dus zelf de kosten van vervanging of herstel te betalen, vaak in afwachting een eventuele uitkering van de verzekeraar.

Aangezien wij bij dit soort gelegenheden geen opdrachtgever zijn, stellen wij ons op het standpunt dat rekeningen van schades binnen privé, niet door de VvE Houtwal wordt betaald of voorgeschoten.

Bestuur V.v.E. “Houtwal”