Schade aan privé en schadepenningen.

In geval van schade aan onze verzekerde VvE Houtwal opstallen wordt deze schade via ons bestuur gemeld bij de hoofdvereniging.
Aangezien de verzekering afgesloten is op naam van de hoofdvereniging voert dus de VvE Rundgraafpark de communicatie en financiële afhandeling.

Bij schade aan zaken die binnen het privé appartement plaats vindt en die (mogelijk) onder de meerwaardeverzekering valt, zijn de kosten van herstel of vervanging geen zaak van “Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars’, maar van de betreffende eigenaar.
Deze dient dus zelf de kosten van vervanging of herstel te betalen, vaak in afwachting een eventuele uitkering van de verzekeraar.

Aangezien wij bij dit soort gelegenheden geen opdrachtgever zijn, stellen wij ons op het standpunt dat rekeningen van schades binnen privé, niet door de VvE Houtwal wordt betaald of voorgeschoten.

Bestuur VvE Houtwal