Het laatste nieuws van 16 januari 2021

Lekkage van de vloerverwarming bij het Kinderdagverblijf is inmiddels opgelost met de inzet door de Fa. Feenstra. Nog een lek te gaan …

Nieuwe bewoner in flat Noord: een hartelijk welkom aan Henk, de nieuwe bewoner in flat Noord die per 1 februari zijn intrek neemt in het appartement van Jansen. Over de verhuizing wordt u per liftkoerier geïnformeerd.
Nieuwe eigenaar in flat Zuid: het appartement van Els en Ferry is gisteren van eigenaar gewisseld. Een hartelijk welkom aan Mw. Peters.

Planning van onderhoudswerkzaamheden: u kunt met de snelkoppeling de planning van het liftonderhoud en de glasbewassing lezen. U krijgt de regulier aankondiging ook via onze liftkoerier.

Voorbereidingen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Gebruikelijk vergaderen wij in de laatste week van maart en behandelen wij een volledige agenda. Helaas gooide corona vorig jaar roet in ons vergaderstramien en behandelden wij in 2020 op digitale wijze, alle verenigingszaken waarover u als lid een besluit moest nemen. Ook in 2021 zien wij -voor zover wij thans kunnen overzien- geen mogelijkheden voor een fysiek gezamenlijk samenzijn. Wij bereiden ons dus wederom voor op een ‘digitale’ bijeenkomst.

Tot zover deze week.

Liftonderhoud

Planning liftonderhoud 2021:

De servicebeurten voor beide liften staan gepland op:

| 22 feb | 6 apr | 29 jun | 24 aug | 18 okt | 21 dec |


Voor urgente storingen buiten kantooruren belt u direct met het storingsnummer dat boven iedere liftdeur op de sticker vermeld is. Deze sticker vindt u ook in de lift.

U gebruikt dit nummer alleen voor totale uitval van de lift; u meldt zich met Houtwal en huisnummer.

Overige gebreken, die de werking van de lift niet belemmeren, meldt u bij voorkeur met dit formulier of belt u even met een van de leden van het bestuur.

  • Als u IN de lift zit en deze is tot stilstand gekomen en de deur gaat niet open, dan drukt u op de deur open knop;
  • Gaat de deur dan nog niet open, dan drukt u op de belknop totdat u contact krijgt met de storingsdienst;
  • Gelieve voor overige storingen aan de liften altijd eerst een van de bestuursleden te benaderen; dit om onnodige kosten te voorkomen.


Liften: Contract met A.S. Lifttechniek
Voor reparatie en onderhoud aan de liften 
Lift Noord 550901
Lift Zuid 550902
Telefoonaansluiting in de lift: GSM netwerk
Verhuizingen:  s.v.p. melden bij het bestuur in verband met het aanbrengen van liftbescherming.
Afmetingen van de lift: De deurbreedte van de liftingang is 90 cm. De liftkooi is 2,20 m hoog en 2,00 meter diep.


Kopen of Huren in het Rundgraafpark


nieuwsbriefheader

De koopbrochure die dateert uit 2005 vindt u op deze pagina. Deze brochure geeft u een volledig beeld over alle soorten appartementen die deel uit maken van onze Vereniging van Eigenaars.

AANVULLENDE VOORWAARDEN bij de koop-/aanneemovereenkomst voor koopappartementen in het woonzorgproject Rundgraafpark.

LEEFTIJDGRENS KOPERS In de leveringsakten met de kopers van de appartementen zal een regeling worden opgenomen waarbij aan de kopers de verplichting wordt opgelegd niet door te verkopen aan kopers jonger dan 50 jaar. Met dien verstande dat, indien er verkocht wordt aan meerdere personen, de oudste koper in ieder geval 50 jaar of ouder dient te zijn. Indien er sprake is van een overlijden, waarbij de erfgenamen niet aan deze voorwaarde van leeftijd voldoen, zijn de erfgenamen verplicht ervoor zorg te dragen dat het appartement bewoond wordt door een/meerdere perso(on(en) die wel aan deze voorwaarde voldoet/voldoen. De achtergrond is dat de appartementen in het woonzorgproject bewoond dienen te worden door 50-plussers.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Bij eventuele verhuur van het appartementsrecht gelden dezelfde voorwaarden. De regelgeving die onlosmakelijk behoort bij het complex Rundgraappark leest u op de pagina Regelgeving.