Verhuistips

Verhuistips bij inhuizen en uithuizen.

Om een verhuizing soepel en zonder onnodige overlast voor de bewoners te laten verlopen vindt u hier een aantal aandachtspunten. Laat uw verhuisbedrijf of degene die u gaat verhuizen tijdig de situatie opnemen.

Meldt een verhuizing bij het bestuur (06 48 84 21 51)
De avond voor de verhuisdatum wordt de liftbescherming aangebracht.
Er wordt altijd verhuisd via de garage en niet via de begane grond.
De verhuiswagen/bus parkeert tegen de zuidmuur bij de fietsenstalling.
Laat de uitgang van de fietsenstalling vrij.
Zet de oranje pionnen voor en achter de verhuiswagen of verhuisbus.
Open de garage-roldeur met de “pijl-naar-boven-knop” op de bedieningskast. Wacht tot het groene licht brandt.
Bedek de sensor, anders gaat de deur na 15 seconden weer dicht.
Uitladen: zet de goederen in de garage bij de lift.
Bij een verhuizing door de lifthal zuid moet voor het tijdelijk openstaan van de deur naar de lifthal de spanning van de deurautomaat genomen worden. Vraag het bestuur.
Een persoon in de garage die de lift naar beneden haalt en inlaadt.
Een persoon op de verdieping die de lift naar boven haalt en uitlaadt.
Haal eerst de goederen uit de lift en zet deze in de gang.
De lift mag tijdens de verhuizing niet onnodig zijn geblokkeerd. Verhuiswagen/bus weg? Dan moet de garagedeur gesloten zijn.
Haal de bedekking van de sensor weg.
De garagedeur sluit automatisch na 15 seconden.
Eventuele schade ontstaan tijdens de verhuizing meldt u bij het bestuur.

Verhuizingen.

1648_kone-ecospace-175x270_175x270Gaat u verhuizen? Meldt dit dan tijdig bij het bestuur omdat er op bepaalde dagen van de week niet verhuisd kan worden wegens geplande werkzaamheden.

De liften
Voor het verhuizen van grote meubelstukken kan de lift een beperking vormen.
De afmetingen van de toegangsdeur  van de liftkooi is 90 cm.
De hoogte in de lift bedraagt 220 cm en de diepte is 200 cm.
Tijdens het verhuizen mag de lift niet worden geblokkeerd anders dan voor het inladen en uitladen van goederen.

Liftbescherming
Bij verhuizingen wordt er liftbescherming aangebracht.

Verhuiswagen
U kunt de verhuiswagen laten parkeren aan de zijde van de fietsenkelder, maar laat wel deze toegangsdeur vrij.

Verhuisliften -tot toegestane hoogte- kunnen op de hellingbaan. Meldt dit ook aan het bestuur, want afhankelijk van de afmetingen van de verhuiswagen /verhuislift kan het zijn dat de toegang tot de parkeergarage tijdelijk is belemmerd.

Zelf verhuizen
Als u zelf in uw verhuistransport voorziet, is het parkeren van aanhangwagens alleen toegestaan op uw eigen parkeerplaats. De aanhanger mag niet hoger zijn dan 2.00 m en geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers van de aanliggende parkeerplaatsen. Om overlast te voorkomen is het achterlaten van voertuigen buiten de parkeervakken niet toegestaan.