Gemeenschappelijkheden V.v.E. “Rundgraafpark”

Op deze pagina leest u over de gemeenschappelijke zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark”.
Dit zijn het buitenterrein en de inrichting van het buitenterrein met openbare verlichting, groenvoorziening en parkeerruimte op maaiveldniveau, de hellingbanen op het buitenterrein, het hek- en traliewerk (voorzover geen afscheiding van privé), de overkapping boven de entree, de ondergrondse containerruimte. Bij de gemeenschappelijkheden behoren ook de daken, de dakvalbeveiliging, de rookgas/ventilatiekanalen (voor zover geen privé), de leidingen voor afvoer van hemelwater, de riolering en de elektriciteitsleidingen van de openbare verlichting.

Buitenterrein
Aangezien de ingang van het complex Rundgraafpark niet is afgesloten, wordt dit “eigen terrein” als openbaar gebied beschouwd. Dit betekent o.a. dat hier de Wegenverkeerswet geldt, maar ook, omdat het openbare weg is, er door de Gemeente Veldhoven ‘s-winters wordt gestrooid en wel tot onderaan de hellingbaan.

Bestrating en parkeerterrein
De inrichting en onderhoud van de bestrating wordt geregeld door de hoofdvereniging. Bij dringende zaken die de bestrating betreffen en om direct onderhoud vragen, meldt u dat bij het bestuur via de Contact pagina van deze website. Alle overige zaken kunt u bespreekbaar maken tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Daken
Het onderhoud van het dak en de dakvalbeveiliging wordt geregeld door de hoofdvereniging.

Grasveld en zandbak
De zandbak en grasveld van het omheinde middenterrein wordt voornamelijk gebruikt door het Kinderdagverblijf. De reden voor afsluiting is het niet openstellen van dit terrein voor bezoekers met honden. De afsluitbare poortjes kunnen worden geopend door medewerkers van het kinderdagverblijf en ons bestuur.

Hellingbaan
Aangezien de parkeerkelders van het Rundgraafpark onder maainiveau liggen, is de toegang daartoe voorzien door middel van een hellingbaan. Het onderhoud is onder beheer van de hoofdvereniging. Dit betreft de hellingbaan, de hellingbaanverwarming, de hellingbaanverlichting, de lijnafvoergoten, het schilderwerk van de schansmuur en de kitvoegen/expansienaden.

Hellingbaanverwarming
In de hellingbaan zijn 2 verwarmingselementen ingegoten.
Het bovenste deel van de hellingbaanverwarming wordt geregeld door een schakelkast bij de fietseningang van het huurgedeelte (Links achter tegen de muur). Deze spanningsvoorziening is aangesloten op de meter van het huurcomplex.
Het onderste deel van de hellingbaanverwarming wordt geregeld door een schakelkast in de fietsenberging kast #10 bij de V.v.E :Houtwal”. De spanningsvoorziening is aangesloten op onze meter in de algemene ruimte 2 zekering automaat 15
De werking van de hellingbaanverwarming berust op een ingestelde temperatuurondergrens van 3 graden en een vochtvoeler.

Hemelwaterafvoer
De afvoer van hemelwater is in beheer bij de hoofdvereniging. De afwatering van de hellingbaan loopt via de lijngoten naar de vuilwaterput in onze fietsenkelder. Er zijn bladvangers geplaatst op de hemelwaterafvoeren op het dak. Dit voorkomt het inspoelen van kiezelstenen in de hemelwaterafvoer en het daardoor defect raken van de afvoerbuizen door vallend gesteente.

Middenterrein (boven de parkeerkelder)
De tegels die het dak vormen van de parkeerkelder staan op kunststof stempels. Het is daarom niet toegestaan met voertuigen het dak te berijden omdat dit het draaagvermogen (max. < 1500 kg/m2) van de tegels en constructie te boven gaat.

LET OP: de bloembakken aan het begin van het middenterrein zijn verankerd en dienen ter belemmering van eventuele enthousiaste bezoekers/leveranciers die met de auto tot aan de voordeur willen komen.
Er mag dus absoluut geen verkeer op dit dak. Laden en lossen kan geregeld worden via de hellingbaan en de ingang van de garage of fietsenkelder.

Straatkolken en lijnafvoergoten
Voor de afvoer van hemelwater van de hellingbaan zijn er de zgn. lijnafvoergoten. Deze afvoergoten wateren af op een vuilwaterput die gelegen is in de fietsenkelder van de V.v.E. “Houtwal”. Het water in de vuilwaterput wordt afgepompt door 2 pompen. De bedieningseenheid voor deze pompen is geplaatst in de bergkast nummer #10. Meldt storingen en vervuilde afvoergoten bij het bestuur.
Een onderhoudscontract omvat het jaarlijks reinigen van de vuilwaterput, de 3 afvoergoten van de hellingbaan en de straatkolken. Het onderhoud staat jaarlijks regulier gepland eind januari / begin februari.
De kosten van dit contract komen voor rekening van de hoofdvereniging.

Tuinonderhoud
Het tuinonderhoud wordt geregeld door de hoofdvereniging. De kosten van het tuinonderhoud zijn opgenomen in de begroting van de hoofdvereniging en worden naar breukdeel toegerekend naar onze V.v.E. Indien u opmerkingen heeft over de kwaliteit van het onderhoud kunt u dat via de Contact pagina hierboven melden bij het Bestuur.

Verlichting
De openbare verlichting van het buitenterrein, het informatiebord bij de ingang van het complex en de belettering RUNDGRAAFPARK bij de ingang van het complex.

Verzekeren
Onze opstallen zijn verzekerd door de hoofdvereniging. Wij dragen jaarlijks ons premie-aandeel af. (Zie daarvoor de jaarlijkse begroting). Als u een privé opstalverzekering heeft, kan deze worden beëindigd. De inboedel dient u zelf naar eigen wens te verzekeren. De extra -nagelvaste- inboedel, die ten tijde van de bouw aangeschaft (bijv. keukenblok, screens ), is meeverzekerd in de opstalverzekering. Hierover wordt geen extra premie meer van u gevraagd. Dit is behandeld tijdens de ALV 11 mei 2009. De jaarlijkse factuur aan de leden is per 2009 vervallen. Deze meerwaardeverzekering maakt deel uit van de polis.

Vlaggenmast
Op het terrein is een vlaggenmast aanwezig. De vlaggen en de sleutel van de vlaggenmast zijn in het Grand Café.