Toegang Complex

Voorwaarden voor toegang tot het complex en het gebruik van een sleutelkluis. 

Toegang tot het pand voor eigenaars/bewoners. 

Om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen, zijn onze appartementen uitgerust met een videofoon, een deur-open-systeem om op afstand de algemene hoofdtoegangsdeur te openen en een algemene sleutel waarmee u als eigenaar/bewoner toegang heeft tot alle gemeenschappelijke ruimten van ons complex. 
Personen die bij u aanbellen omdat zij niet in het bezit zijn van een algemene sleutel, worden naar uw eigen oordeel, al dan niet door uzelf binnengelaten. Het is niet toegestaan aan derden (niet zijnde familie) een algemene sleutel in doorlopend bezit te verstrekken. 

Toegang tot het pand aan derden. 

Hoofdtoegangsdeur: in het geval van zakelijke dienstverlening, waarbij toegang tot een algemene ruimte onvermijdbaar is, voert het bestuur namens de vereniging van eigenaars het beheer over het deur-open-systeem. 

Zorgaanbieders:ten behoeve van een zorgaanbieder wordt in de toegang tot het pand voorzien door middel van een sleutelcode. Het gebruik van de sleutelcode is voorbehouden aan (de medewerkers van) een door de eigenaar/bewoner gecontracteerde zorgaanbieder. 
De verantwoording voor het gebruik van de sleutelcode ligt bij (de medewerkers van) de zorgaanbieder die daarvan door het bestuur als enige in het bezit is gesteld. Het is de zorgaanbieder niet toegestaan de toegangscode van de hoofdtoegangsdeur ter beschikking te stellen aan de eigenaar/ bewoner of derden. 

Toegang tot een woning door een zorgzorgaanbieder bij een calamiteit. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij een eigenaar/bewoner fysiek niet in staat is het deur-open-systeem te bedienen en er gebruik gemaakt wordt van een alarmering. Deze situatie maakt het noodzakelijk dat een zorgaanbieder toegang verkrijgt tot het pand en de woning. In dat geval dient de eigenaar/bewoner een eensluidend verzoek voor een toegangscode in bij het bestuur van de vereniging. 

Huisdeur: om bij alarmering ook toegang tot de woning te krijgen, voorziet het bestuur van de vereniging in een gecodeerde sleutelkluis in de algemene ruimte naast de huisdeur, waarin de huisdeursleutel kan worden opgeborgen. De verantwoording voor het gebruik van de sleutelkluis ligt bij de eigenaar/bewoner. Het bestuur informeert de zorgaanbieder en de eigenaar/bewoner over de vooraf ingestelde code. Het is niet toegestaan een sleutelkluis door derden te laten aanbrengen aan de toegangsdeur van de woning of aan de gemeenschappelijke gangmuur.

Sleutelkluis in gebruik nemen. 

De sleutelkluis wordt u in bruikleen verstrekt. Bij overdracht ontvangt u een gebruiksaanwijzing van de sleutelkluis en uitleg over de bediening.
Deze unieke code om de sleutelkluis te openen, vindt u aan onderaan deze brief.

Wijziging van de code van de sleutelkluis. 

De code van de sleutelkluis kan door de eigenaar/bewoner naar eigen inzicht worden gewijzigd. Wij adviseren echter om de unieke code van de sleutelkluis niet te wijzigen. De reden hiervoor is dat bij wijzigen of vergeten van de code, maar ook bij verzuim om de zorgaanbieder over een wijziging te informeren, de bewoner in geval van alarmering geen hulp kan worden geboden. 

Sleutelkluis buiten gebruik stellen. 

U informeert het bestuur wanneer de bruikleen van de sleutelkluis niet langer gewenst of noodzakelijk is. U herstelt een eventueel gewijzigde code van de sleutelkluis door het opnieuw instellen van de aan u verstrekte unieke sleutelkluiscode. 

Misbruik en schade. 

Eventuele schade aan gemeenschappelijke zaken die in verband staan met het al dan niet of onjuist gebruikmaken van de voorzieningen, wordt voor rekening van de eigenaar/bewoner hersteld. 
In geval van vermeend misbruik, meldt u dit direct bij het bestuur. 

Door het gebruikmaken van de bovengenoemde voorzieningen, stemt u in met deze voorwaarden. 

Met naam, adres bewoner
Met naam Zorgaanbieder
Met geselecteerde codes per belanghebbende

Sleutelkluis

Sleutelkluis voor zorgverlening bij een calamiteit
Het bestuur van de VvE Houtwal voorziet in het kader van zorgverlening door een -door een bewoner- gecontracteerde zorginstantie, in een sleutelkluis. Deze voorziening (die in bruikleen wordt verstrekt) is bestemd voor een bewoner die een zorgcontract met een alarmeringsfunctie heeft en waarbij het noodzakelijk is dat de zorginstantie toegang tot de woning verkrijgt.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging gehanteerde centrale deur-open voorziening voor zorgaanbieders neemt u altijd contact op met het bestuur.

Het is niet toegestaan door andere partijen een sleutelkluis te laten aanbrengen aan de deur van de woning of aan de gemeenschappelijke muur.

Sleutelkluis voor eigen gebruik.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging in gebruik zijnde sleutelkluisjes voor privégebruik neemt u altijd contact op met het bestuur.