Gebruikersverklaring parkeerplaats

Wilt u uw parkeerplaats in de parkeergarage tijdelijk ter beschikking stellen aan een andere eigenaar/bewoner of een familielid? Vul dan onderstaand formulier in en druk vervolgens op de knop Versturen.

De gebruikersverklaring is alleen geldig wanneer deze door het bestuur is ondertekend. De eigenaar van het appartementsrecht en de tijdelijke gebruiker ontvangen daarvan een afschrift.U kunt op de pagina die na het verzenden van dit formulier verschijnt een afdruk maken van deze aanvraag.