Medische hulpmiddelen

medicura2

Iedereen heeft in zijn leven wel eens een periode ‘hulp’ nodig. Bijvoorbeeld na een ongeuk of ziekte. Of gewoon, omdat u een dagje ouder wordt. De dagelijkse dingen doen is dan ineens niet meer zo vanzelfsprekend en gemakkelijk. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel praktisch hulpmiddelen verkrijgbaar. Hulpmiddelen die u helpen om zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te blijven of in uw eigen vertrouwde omgeving te herstellen. Er kan veel en u hoeft er lang niet altijd voor te betalen.

medicura1

Medicura is specialist in de uitleen, verhuur en verkoop van medische hulpmiddelen. Zijwerken samen met de OKTOBER voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Heeft u een rolstoel, bedklossen of een hoog-laagbed met matras nodig? De meeste hulpmiddelen kunt u bij Medicura niet alleen kopen, maar ook gratis en aantal maanden lenen. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van een zorgorganisatie. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze uitleen. Website Medicura: https://www.medicura.nl

Voor meer informatie over deze dienstverlening kunt u terecht bij de OKTOBER  servicemanager Lieke Lauwers in het Rundgraafpark tijdens haar spreekuren.
Ook kunt u al eens kijken op OKTOBER

Wonen in combinatie met zorg.

Sinds het begin van bewoning van onze appartementenflats wordt er regelmatig gerefereerd aan het onderwerp: “Wonen in combinatie met zorg”. In de tekst van de destijds verschenen verkoopbrochure werden een tiental regels opgenomen die dit beschrijven. Deze tekst bevat een groot aantal woorden die inspelen op het gevoel en belevingswereld van de lezer en die mogelijk de suggestie wekken dat er 24/7 een legertje van verpleegsters in het Rundgraafpark klaar zit om bij een eerste druk op de bel, in actie te komen.

Helaas, zo was en is de zorg in Nederland en dus ook in het Rundgraafpark niet geregeld en reden waarom er in de tekst van de brochure de zinsnede “vooralsnog kunt u hiervan op indicatie gebruik maken” is opgenomen.

Het verlenen van zorg in Nederland is geen taak van de eigenaar van het complex, resp. verhuurder, maar wordt daadwerkelijk geleverd door een zorginstelling (zoals Zuidzorg of OKTOBER) die u verkiest en waarbij een zorgindicatie de mate van verzorging aangeeft.
Dat dienstverleners in de zorg er geen brood in zagen om een permanente zetel in het Rundgraafpark in te richten, was hun commerciële beslissing en heeft voor u geen enkele invloed op beschikbaarheid van zorg aan huis.

In het Rundgraafpark werden gerealiseerd: een fysiopraktijk, voetverzorging, een bloedprik gelegenheid en een aantal kamers met zorg voor licht dementerenden en dagopvang. Voor de sociale contacten is er het gemak van een eetgelegenheid, een grand café en activiteiten in het Atrium. Uw eigen appartement is gebouwd met een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, sociale veiligheid en inbraakwerende voorzieningen.

Naar ons inzien is er dan ook geen enkele reden aanwezig om in enig gesprek af te dingen op de waarde van een appartement en de beschikbare voorzieningen.

Bestuur VvE Houtwal