Centrale verwarming.

Voor reparatie en onderhoud aan Centrale Verwarming, Mechanische Ventilatie en waterleidingen: -toevoer, -afvoer belt u met:

Sankomij Installatietechniek BV,
Locht 25,
5504 KA VELDHOVEN
T: 040-253 48 90
E: info@sankomij.com

In de berging van de appartementen zijn een CV ketel met warmwatervoorziening en een mechanische afzuiging geïnstalleerd.

Centrale verwarming
Merk AWB type 3 HR24T uit 2005.
In de penthouses is dit een AWB type 3 HR28 , incl. boiler 120.02 uit 2005

Mechanische ventilatie
In de appartementen: Stork ventilatie- unit type CMLe 14/136
In de penthouses: CMLe14/4-5-24P

sankomij

Service en Onderhoudscontract
De eigenaars is per huishoudelijk reglement verplicht het cv- onderhoud 1-jaarlijks door een erkend installateur, die daartoe door de ALV is bepaald, te laten verrichten. Er is met Sankomij een collectief contract afgesloten voor onderhoud en reparatie aan de Centrale Verwarming en eventueel Mechanische Ventilatie (CV/MV).
Afspraken ten behoeve van voornoemd onderhoud worden individueel gemaakt door de installateur, als ook de verrekening van de bijbehorende kosten.

Sankomij laat jaarlijks door een externe partij kwaliteitscontrole doen op het uitgevoerde CV onderhoud. De betrokken instantie komt echter zonder aankondiging aan de deur en dit is voor vele bewoners ongewenst. Wij hebben hierover een bericht aan Sankomij gestuurd. Zij melden ons voortaan wanneer een dergelijke controle gaat plaatsvinden, zodat wij u hierover tijdig met een liftkoerier kunnen informeren.