Papiercontainers 2020

Het rooster voor het buitenzetten van de papiercontainer voor 2020 is aanwezig in het publicatiebord in de entree.

De afvalverwerking wordt geregeld door de gemeente Veldhoven. Voor het verwerken van het dagelijks huisvuil zijn er op ons terrein 3 ondergrondse containers geplaatst. Een 4e containers is geschikt voor alleen flessenglas. De bewoners van het Rundgraafpark hebben een gemeentepas voor het inwerpen van de huisvuilzakken. De toegangspas blijft eigendom van de gemeente en moet bij verhuizen bij de woning blijven. Bij verlies of diefstal van de toepgangspas kunt u tegen betaling een nieuwe toegangspas aanvragen bij de gemeente.

papiercontainers

Het buitenzetten van de containers doe je het handigst zo:

  • Haal eerst een container op.
  • Je drukt op het bedieningspaneel van de roldeur pijl omhoog totdat de deur volledig omhoog is.
  • Zet de container #1 in de opening van de roldeur om er voor te zorgen dat de deur open blijft en haal de andere container #2 op.
  • Zet de containers buiten tegen de beschermrand van de schansmuur.
  • De roldeur sluit automatisch binnen 15 seconden.
wp_20141112_11_52_19_pro
KLEP ACHTER DE BAK
wp_20141112_11_52_37_pro
NIET ZO

Als je niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners die op de lijst zijn vermeld. Het “dienstrooster” hangt in het informatiebord in de entree.

Bij het terugplaatsen van de container moet het deksel achter de container hangen en niet rechtopstaand tegen de muur geplaatst worden, anders krijg je de deksel op je hoofd!


Papiercontainers: oud papier en karton

De 2 papiercontainers die in de garage staan, worden wekelijks op MAANDAG buiten gezet met medewerking van een aantal bewoners.

Op de ophaaldag moeten de containers vóór 8:00 uur buiten gezet zijn bij de losplaats, onderaan onze hellingbaan. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.
Ter voorkoming van vandalisme en/of brandstichting mogen de (gevulde) containers niet eerder worden buiten gezet dan 07.00 uur en niet later worden binnen gezet dan 18.00 uur.

Wanneer de ophaaldag valt op een erkende feestdag dan worden de containers op een latere dag geleegd. U krijgt hiervan bericht. De gewijzigde ophaaldag is te vinden op de website van Baetsen

Wanneer U niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners.

Glas
U brengt uw lege flessen en oude gloeilampen naar de inzamelcontainer op ons terrein.

Plastic, metaal en drankkartons (PMD) Ophaaldata in 2020
Wekelijks op iedere woensdag worden de PMD zakken opgehaald.

Klein Chemisch Afval (KCA) Ophaaldata in 2020
Informatie over KCA kunt u vinden op de website van de gemeente: https://www.veldhoven.nl/afvalinzameling

  • In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met een van de leden van het bestuur.
    Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.

Overig afval dat niet wordt opgehaald of verzameld, brengt u zelf naar de Milieustraat Veldhoven. Heeft u daar een probleem mee? Vraag dan het bestuur naar de oplossing.