Onderhoud Zonwering

Leverancier:

logo-lenco@2x.png

Lenco Zonwering B.V.
Bedrijfsweg 8
5683 CP BEST
T: 040 262 34 00
E: service@lenco.nl
W: http://www.lenco.nl

Aanmelden van storingen aan uw zonwering:
U kunt een aanvraag voor het oplossen van een storing of voor een reparatie aan de zonwering bij voorkeur met onderstaand formulier insturen. LENCO belt u voor een afspraak.

Indien U zelf belt voor een afspraak met bovenstaand telefoonnummer, vermeldt daarbij dan duidelijk dat het gaat om een appartement van de VvE Houtwal. Gebruikt bij voorkeur onderstaand formulier.

Na het verzenden van het formulier naar service@lenco.nl heeft u de gelegenheid om het verzonden bericht eventueel af te drukken.

In voorkomend geval kan er een hoogwerker noodzakelijk zijn voor reparatie of vervanging van de zonwering. Wanneer de toegang tot onze parkeergarage daarvan hinder ondervindt, meldt u dit vooraf bij het bestuur.
Zie ook Bestek Zonwering voor de specificaties van de zonwering.

Onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten V.v.E. “Houtwal”
Als V.v.E. “Houtwal” sluiten wij (behalve voor Water) geen overeenkomsten af met een looptijd langer dan 1 jaar. De validatie van het continueren van een overeenkomst met een leverancier ligt verankerd in het tijdens een ALV goedkeuren van de begroting van boekjaar +1. Het afsluiten, beheer en beëindigen van overeenkomsten zijn uitbesteed aan onze beheerder. Een overzicht van onderhoudscontracten leest u onderaan deze pagina.

onderhoudscontract

Onderhoudscontracten V.v.E. “Rundgraafpark”
Onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken van het gehele complex worden geregeld door de hoofdvereniging. Wij dragen ons breukdeel bij aan de kosten van onderhoud dat worden uitgevoerd in opdracht van de hoofdvereniging. Deze contracten zijn hieronder aangegeven met xVvE Rundgraafpark. Ook deze kosten kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark”.

Onderhoudscontracten
Hieronder is een overzicht van zaken waarvoor onderhoud is voorzien. De kosten van een onderhoudscontract en reparatie aan gemeenschappelijke zaken van de V.v.E. “Houtwal” kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van onze vereniging.

Overzicht van Technisch Beheer Contracten

Onderhoud.

reglement1Akte van hoofdsplitsing

Het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken behoren toe aan de hoofdvereniging.
De wijze waarop dit vorm krijgt, is beschreven in artikel 9 van de splitsingsakte van zowel de hoofdvereniging als de ondervereniging.
In artikel 18 wordt beschreven hoe het gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten zijn geregeld. Bedenk dat bij het lezen van de splitsingsakte van de hoofdvereniging met “privé” bedoeld wordt: de V.v.E. “Houtwal” (of een van de andere onderverenigingen).

De hoofdvereniging draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van:
 • de funderingen
 • de dragende muren en kolommen
 • het geraamte van het gebouw met ondergrond
 • het ruwe metselwerk
 • de vloeren, m.u.v. de afwerklagen in privé gedeelten (in ons geval is privé: V.v.E. “Houtwal”)
 • de buitengevels, waaronder de raamkozijnen met glas, incl. de raamkozijnen met glas in de buitenruimte
 • de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijke en het privé gedeelte
 • de balkonconstructies
 • de borstweringen
 • de terrassen
 • de daken
 • de schoorstenen (= rookgasafvoerkanalen en ventilatieschachten)
 • het buitenterrein
 • de inrichting van het buitenterrein; dit zijn o.a. de groenvoorziening/ parkeergelegenheden op maaiveldniveau, verkeersborden, paaltjes;
 • de hellingbanen op het buitenterrein
 • het hek- en traliewerk, voor zover geen privé- afscheidingen
 • de overkapping boven de entree
 • het hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten, voor zover dit niet uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekt: (in ons geval is privé: V.v.E. “Houtwal”).
 • de (ondergrondse) containerruimte
 • de technische installaties met de daarbij behorende leidingen en voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekken: (in ons geval is privé: V.v.E. “Houtwal”)
  • luchtbehandeling,
  • vuilafvoer,
  • hemelwaterafvoer,
  • riolering,
  • gasleidingen,
  • waterleidingen,
  • hydrofoor,
  • elektriciteitsleidingen,
  • telefoonleidingen,
  • gemeenschappelijke antenne,
  • bliksembeveiliging,
  • liften,
  • alarminstallaties,
  • oproepsystemen,
  • deuropeners.

Aan al deze gemeenschappelijkheden mogen zonder toestemming van de vergadering van de hoofdvereniging geen veranderingen worden aangebracht.


Akte van ondersplitsing V.v.E. “Houtwal”

De ondervereniging V.v.E. “Houtwal” draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van:

de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken van de V.v.E. “Houtwal”, voor zover aanwezig en niet vallende onder de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken krachtens de hoofdsplitsing (zoals hierboven genoemd):

 • de vloeren**, m.u.v. de afwerklagen in de privé gedeelten (lees hier privé gedeelte: uw woning incl. buitenruimte) op de begane grond en de verdiepingen.
  • **De vloeren zijn van de hoofdvereniging; 
  • De afwerklagen van de gemeenschappelijke vloeren zijn van de V.v.E. “Houtwal” (zoals de stenen vloer in de entree)
  • De afwerklagen van uw woning behoren tot uw privé domein.
 • de deuren die de scheiding vormen tussen privé en gemeenschappelijke gedeelten: (o.a. de voordeur van uw woning is dus van de V.v.E. “Houtwal”)
 • het hang- en sluitwerk aan kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur is dus van de V.v.E. “Houtwal”. Wijziging daarvan vraagt u aan bij het bestuur.)
 • hallen en trappenhuizen (ook de gangmuren)
 • parkeerkelder
 • toegang tot de parkeerkelder
 • fietsenstalling
 • ruimte waarin de bergingen gerealiseerd zijn

Aan al deze gemeenschappelijkheden mogen zonder toestemming van de vergadering van de hoofdvereniging geen veranderingen worden aangebracht.
Over het onderhoud en de inrichting hiervan (inclusief privé gedeelten) moet afzonderlijk worden beslist door de ALV.
De kosten van het beheer en het dagelijks en meerjarig onderhoud vindt u terug in de jaarstukken.


Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten.

In de aktes van hoofdsplitsing en ondersplitsing is de rubriek Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten opgenomen. Dit beslaat de artikelen 17 t/m 23.
In artikel 18 wordt met name beschreven welk onderhoud voor rekening van de eigenaar/gebruiker is. Dit betreft het onderhoud van:

 • het schilder-, behang- en tegelwerk
 • het onderhoud van de plafonds
 • de afwerklagen van vloeren en balkons
 • het stucwerk
 • de deuren en ramen
 • hang- en sluitwerk en de vervanging daarvan (niet de voordeur)
 • het schoonhouden en ontstoppen van sanitair
 • de leidingen (alleen die tot uw eigendom zijn)
 • individuele verwarmingsinstallatie, incl. vernieuwing
 • het schilderwerk aan de radiatoren
 • deuren en raamkozijnen met glas (geen vernieuwing)

Als gezamenlijk eigenaar rusten op ons (V.v.E. “Houtwal”) en op u als individuele eigenaar/gebruiker een verplichting tot onderhoud.
In simpele bewoordingen: al het onderhoud aan zaken achter de voordeur zijn voor rekening van de eigenaar/gebruiker.
De V.v.E. “Houtwal” heeft onderhoudscontracten voor dagelijks onderhoud en met een meerjarig onderhoudsplan voorzien wij in onderhoud van de gemeenschappelijke zaken.

Bron: splitsingsakte