Energieverbruik.

De investering in LED verlichting tezamen met aangebrachte tijdschakelaars en bewegingsmelders geven vanaf 2016 een aanzienlijke vermindering van bijna 40 procent in het energieverbruik te zien t.o.v. 2013. In januari 2015 was het energieverbruik nog 4000 kWh gemiddeld per maand.  In 2016 is dit verder teruggebracht tot → 2750 kWh per maand.

 

Horizontaal 1./.12 zijn de maanden januari ./. december.
Verticaal: het verbruik in kWh per maand.

Energielabel.

energielabelIndien de woning geen geregistreerd energielabel heeft, kunt u op http://energielabel-checker.rvo.nl/ nagaan wat het voorlopige energielabel van de woning is. Alle woningen die geen geregistreerd energielabel hebben, krijgen een voorlopig energielabel toegestuurd. Dit energielabel is gebaseerd op woningtype en bouwjaar. Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop of verhuur verplicht om hier een definitief energielabel van te maken.

De energieprestatie van een bestaand gebouw wordt uitgedrukt in de energie-index. Het getal geeft de energieprestatie van een gebouw aan. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag.

Als vergelijkbare woning is voor Houtwal 104 een definitief energie-prestatiecertificaat verstrekt. U kunt dit hier inzien. Energieprestatiecertificaat-5509KK104

Bron: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland