Automatische deuropeners.

Tijdens de algemene ledenvergadering 2007 is gesproken over het aanbrengen van automatische deuropeners. Deze deuropeners werden destijds op kosten van Aert Swaens, op de beide hoofdingangen aangebracht. De andere (4) automatische deuropeners werden aangebracht door de gemeente Veldhoven ten laste van budget Wmo voorzieningen.
(Besluit B&W d.d. 2.12.2008 punt 9).

Binnen in de entree kan de deur met behulp van een elleboog/drukschakelaar worden geopend. Buiten kunt u de deur openen met de algemene sleutel in een sleutelschakelaar, die gemonteerd is op het bellentableau. De deurautomaten zijn voorzien van een ontvanger voor het op afstand openen van de deur met een afstandsbediening.

Afstandsbediening voor rekening van de vereniging
Het bestuur van de VvE Houtwal verstrekt een afstandsbediening voor het -in aanvaardbare mate- wegnemen van aantoonbare beperkingen die een bewoner ondervindt bij het normale gebruik van de algemene toegangsdeuren van de hoofdingangen. Deze afstandsbediening blijft eigendom van de VvE Houtwal en wordt in bruikleen verstrekt.
De vervangingskosten van de batterij, resp. de vervangingskosten bij verlies of diefstal van de afstandsbediening zijn voor rekening van de bewoner.

Afstandsbedieningen voor eigen rekening
Voor degene die prijs stelt op een persoonlijke afstandsbediening voor het op afstand openen van max. 4 automatische deuropeners bestaat de mogelijk deze aan te schaffen voor eigen rekening.
De kosten van een afstandsbediening bedragen ± € 45,00 (prijspeil 2019)
U neemt hiervoor contact op met het bestuur.

Lees hier verder: afstandsbedieningen