Sleutels kwijt?

Helaas komt het nogal eens voor dat een van de eigenaars zichzelf buiten sluit. Van deze pech wordt door diverse “noodhulpslotenmakers” in de markt flink misbruik gemaakt. Facturen van vele honderden euro’s zijn het gevolg. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met Marcel Snijders van Snijders Sloten. Zij zijn doorgaans snel ter plaatse en rekenen een acceptabele vergoeding voor het openen van uw voordeur van het appartement. Voordat u tot actie overgaat, neemt u contact op met het bestuur.
Voor meer informatie over Snijders Sloten klikt u hier.


Sleutelkluis

Sleutelkluis voor zorgverlening bij een calamiteit
Het bestuur van de VvE Houtwal voorziet in het kader van zorgverlening door een -door een bewoner- gecontracteerde zorginstantie, in een sleutelkluis. Deze voorziening (die in bruikleen wordt verstrekt) is bestemd voor een bewoner die een zorgcontract met een alarmeringsfunctie heeft en waarbij het noodzakelijk is dat de zorginstantie toegang tot de woning verkrijgt.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging gehanteerde deur-open voorziening voor zorgaanbieders neemt u altijd contact op met het bestuur.

Sleutelkluis voor eigen gebruik.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging gehanteerde deur-open voorziening voor privebegruik neemt u altijd contact op met het bestuur.

Medio 2019 zal het intercomsysteem en het daaraan gekoppelde elektronische deur-open-systeem worden vervangen.
De verzorgende instanties krijgen, in verband met de herprogrammering van het systeem, daarvan tijdig bericht.

Hang en Sluitwerk.

Het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur wordt gerekend tot gemeenschappelijk eigendom van de vereniging. Het onderhoud en reparatie aan dit hang- en sluitwerk, aan de kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (de gang) komt dus voor rekening van onze gezamenlijke kosten van onderhoud. Het vervangen van (verloren) sleutels is voor rekening van de eigenaar, resp. de bewoner(s).
Het onderhoud aan overig hang- en sluitwerk aan de kozijnen in uw appartement is voor eigen rekening.

Knopcilinder
Het is toegestaan om de standaard cilinder in de voordeur op eigen kosten te (laten) vervangen door een knopcilinder.

Rubber dopjes in de kozijnen van de opdekdeuren: deze zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

Sleutels vergeten en u kunt er niet meer in?
Buitengesloten bewoners melden zich eerst bij het bestuur: 06 48 84 21 51