Verstoppingen Lekkages Waterschade.

In uw appartement is leidingwerk aanwezig voor watertoevoer en vuilwaterafvoer. Dit leidingwerk is uw eigendom en de kosten van onderhoud en reparatie zijn in voorkomende gevallen dus ook voor uw rekening. De kosten van reparatie en onderhoud aan de standleidingen van watertoevoer en vuilwaterafvoer behoren toe aan de vereniging.
Het scheidingspunt voor watertoevoer is de watermeter in uw appartement. De watermeter is eigendom van Brabant Water.
Voor de vuilwaterafvoer is het scheidingspunt de aansluiting op de verticale standleidingen.

Verstoppingen in de afvoer.
Voor het oplossen van verstoppingen in de afvoerleidingen kunt u contact opnemen met Van der Velden Rioleringsbeheer (040) 241 49 63. De vereniging heeft een doorlopend ‘ontstoppingscontract’ dat voorziet in het oplossen van verstoppingen in de afvoerleiding, na de syphon. Het oplossen van verstoppingen die in of voor de syphon zitten, zijn voor uw eigen rekening.

Melden van lekkages.
Een lekkage meldt u bij het bestuur. U kunt daarvoor gebruik maken van het formulier op de Contact pagina. Het bestuur roept een daartoe gespecialiseerd bedrijf in die de oorzaak van de lekkage vaststelt en een reparatieadvies afgeeft.

De kosten van dit onderzoek.
Het bestuur heeft vooralsnog het beleid dat de kosten van het opzoeken van de oorzaak van lekkages, welke ontstaan buiten de invloedssfeer van de eigenaar, voor rekening van onze vereniging komen. Het gaat hier meestal om bedragen (eigen risico € 250, = per melding) die niet door onze verzekeraar worden vergoed.

Reparatie.
Met het verkregen reparatieadvies neemt het bestuur, na overleg met de eigenaar, contact op met een installatiebedrijf (Sankomij of Van der Velden). Deze brengt aan de eigenaar een offerte uit voor de reparatie. De kosten van reparatie van de leidingen zijn voor rekening van de eigenaar omdat het leidingwerk in het appartement (vanaf en tot aan het scheidingspunt) tot zijn eigendom behoort.
Bij lekkages aan afvoerleidingen is het scheidingspunt de aansluiting op de verticale standleiding. De kosten van reparatie aan afvoerleidingen tot aan dit scheidingspunt is voor rekening van de eigenaar.

Gevolgschade.
De eigenaar die schade ondervindt aan zijn inboedel, meldt dit bij zijn inboedelverzekeraar. Deze afhandeling van schade is een zaak tussen de veroorzakende en getroffen eigenaar en onderhevig aan vigerende polisvoorwaarden.


Voorbeeld 1: de benedenburen hebben waterschade. De kosten van vaststellen van de oorzaak van de lekkage door een door de vereniging ingeroepen dienst komt voor rekening van de vereniging, indien vaststaat dat de eigenaar op de oorzaak van de lekkage geen directe invloed heeft. In dit geval vindt men de oorzaak van de lekkage vaak in de vloer of in een muur. De kosten van reparatie van de leidingen zijn wel voor rekening van de eigenaar omdat deze tot zijn eigendom behoren. (Artikel 18 Splitsingsakte)

Voorbeeld 2: uw wasmachineafvoerslang is lek of de kraan in de berging staat te druppelen en het water loopt naar de buren. In dit geval ligt de oorzaak binnen de invloedssfeer van de eigenaar of bewoner en zijn kosten van eventueel opsporen en reparatie voor eigen rekening. Het herstel van de watertoevoer- of afvoerleiding is ook in dit voorbeeld voor rekening van de eigenaar.
De afhandeling van gevolgschade aan inboedel is een zaak tussen de veroorzakende en getroffen eigenaar.


Verzekering
De hoofdvereniging Rundgraafpark heeft als eigenaar van het complex een VvE Meerkeuzepolis afgesloten. De verzekering is van toepassing op het gehele complex op gebouwen, glas,  aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand. De post verzekerde waarde gebouwen is inclusief woningverbetering. Schade aan gebouwen of glas meldt u bij het bestuur.

Woningverbetering
Ten tijde van het in gebruik nemen van uw appartement in maart 2005 werd bij Centraal Beheer |Achmea een schadeverzekering afgesloten voor o.a. onze gebouwen. Deze verzekering is inclusief een verzekering voor woningverbeteringen. Deze woningverbeteringen zijn een of meerdere posten die u heeft opgegeven in 2005 op het “Opgaveformulier woningverbeteringen Vereniging van Eigenaren”. De woningverbeteringen die u opgaf, behoren tot ‘niet verhuisbare zaken’ zoals: aanrecht, inbouw-airconditioning, open haard-vast, sanitair, vouwwanden, betimmeringen, inbouwkast, parket, sauna, wandafwerking, boiler, inbouwkeuken, incl. apparatuur, plavuizen, tegelwerk, geiser, metselwerk, rolluiken, verwarmingsinstallatie.

Tot 2009 werd de premie voor deze verzekering met u als eigenaar persoonlijk verrekend. Na 2009 is dit premiedeel opgenomen in de totaalsom van de polis. Bij schade aan een van de genoemde zaken, kunt u een beroep doen op de verzekering. Na opgave van de schade krijgt u bericht of de schade en voor welk bedrag dit wordt vergoed.  Per schadegeval is er een eigen risico. Uiteraard wordt schade door eigen toedoen niet gedekt. Indien u uw woningverbeteringen allrisk  wilt verzekeren, dan bestaat bij Centraal Beheer de mogelijkheid dit onder te brengen in een inboedelverzekering tegen een gereduceerd tarief, onder verwijzing naar de Meerkeuzepolis van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark.
U kunt daarvoor contact opnemen met Centraal Beheer, telefoon 
055 579 8000.

Eventuele schade kunt u opgeven met het formulier op deze pagina.