Bijlage V.-Gebruikersverklaring

Bijlage V – Gebruikersverklaring

MODEL Gebruikersverklaring – artikel 24 ondersplitsing

Gebruikersverklaring voor het in gebruik geven van (*** doorhalen wat niet van toepassing is)

*** het appartement Houtwal nummer _____ en

*** de parkeerruimte nummer _____  ten behoeve van

     kenteken _____ – _____ – _____  gelegen in de kelder

van het appartementencomplex gelegen aan de Houtwal 4-43.

De gebruiker verklaart hierbij dat hij/zij de bepalingen van het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement, als mede de regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op de gebruiker betrekking hebben, zal naleven. 

Deze verklaring heeft ook betrekking op besluiten en bepalingen die eerst na deze verklaring worden opgenomen, respectievelijk worden vastgesteld. 

Niettegenstaande het in gebruik geven van een privé gedeelte aan een ander, blijft de eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien. 

Deze aansprakelijkheid geldt ook voor een mogelijk op het onroerend goed rustend hypothecair huurbeding alsmede op het naleven ten aanzien van gemeentelijke bepalingen.

Gegevens vereniging:

Naam: Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven.

Bestuur VvE “Houtwal”

Adres: Houtwal 20 – 5509 KK Veldhoven

Datum ondertekening door bestuurder: _____ – _____ – _____ (dd-mm-jjjj)

Handtekening bestuurder:

________________________________

Toelichting: 

  • Bij in gebruik geven van uw parkeerruimte gelieve de gebruikersverklaring ondertekend in te leveren met kopie van het kentekenbewijs bij het bestuur. 
  • Zijn er meerdere eigenaren en/of meerdere gebruikers, dan kunt u hun gegevens op een aparte bijlage opnemen en deze aan de gebruikersverklaring hechten.