Bijlage III.

Bijlage III. Airco voorzieningen

De installatie moet voldoen aan de gemeentelijke regelgeving:

Milieuregelgeving:
Vermogen > 1,5 kW → wet milieubeheer – geluidsvoorschriften
Vermogen < 1,5 kW → APV artikel 4.1.5. – geen geluidshinder voortbrengen anders dan maximale gevelbelasting 50 dBA, 45 dBA, 40 dBA (middag, avond, nacht)
Bouwregelgeving:
Besluit bouwvergunningvrije of lichte bouwvergunning plichtige (Bblbb) artikel 3.1.k
Zo ja, dan aanvragen.
Brandveiligheidseisen: 
Zoals vastgelegd in het bouwbesluit.
Installatie en onderhoud: 
Alleen uit te voeren door een STEK erkende installateur. Bij installaties met een koelmiddel inhoud van meer dan 3 kg is een jaarlijkse onderhoudsverplichting en een logboek.
Voorwaarden bestuur:
Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de hoofdvereniging VvE Rundgraafpark. Zij beoordelen het verzoek op bovenstaande punten en op de esthetische invloed hiervan.