Bijlage II.

Bijlage II. Wijziging splitsingstekening

De bewoners van Houtwal 27 hebben kort na oplevering gemerkt dat hun bergingskast met indexnummer 2209-A-11 (gemarkeerd op de tekening als 11) deels in beslag werd genomen door enkele algemene, elektrische voorzieningen. De aannemer heeft hierop direct een extra bergingskast bijgebouwd (thans aangeduid als B-11 op de tekening) en met de bewoners van nummer 27 afgesproken dat zij die nieuwe kast in gebruik mochten nemen. Pas enkele maanden later zijn wij, als bestuur van de vereniging, hier achter gekomen en tot de conclusie gekomen dat dit wellicht gevolgen heeft voor de splitsingsakte-/tekening.
Er is advies ingewonnen bij de notaris mr. J.M.J.M. Siem A Sjoe-Erdkamp (Notarishuys Veldhoven). Zij adviseerde de vereniging om deze wijziging goed te beschrijven en te hechten aan de officiële stukken van de vereniging. De wijziging heeft immers al plaatsgevonden. Het terugdraaien of het officieel goedkeuren van deze wijziging zou te veel tijd en geld kosten aldus de notaris.
Na overleg met het bestuur is besloten om de wijziging vast te leggen in het huishoudelijk reglement.
De gemarkeerde bergingskast 11 is dus bestemd voor gemeenschappelijk gebruik. Hierin zijn diverse algemene, elektrische voorzieningen geplaatst voor de vuilwaterpomp (ten dienste van gemeenschappelijk) en de hellingbaanverwarming (ten dienste van VvE “Houtwal”). De extra bergingskast B-11 is ingetekend. Deze wordt nu gebruikt door de bewoners van Houtwal 27.