Artikel 8

Voor het aansluiten van een vaste telefoon, televisie of internet neemt u contact op met een de providers.

ARTIKEL 8

Dit artikel is niet langer van toepassing. Tijdens de ALV 2020 wordt voorgesteld dit artikel te laten vervallen.

  1. De aansluiting op het centrale antennesysteem mag uitsluitend geschieden door middel van de hiertoe voorgeschreven aansluitsnoeren en toebehoren. Storingen, veroorzaakt door niet- voorgeschreven verbindingen en / of door reparaties die zijn verricht door onbevoegde personen, zijn voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartement.
  1. In werking zijnde elektrische apparaten dienen ten behoeve van radio en televisie te zijn ontstoord volgens de geldende normen.