Artikel 6

ARTIKEL 6

 1. Als gevolg van artikel 32 van het modelreglement wordt een reservefonds gevormd ter bestrijding van andere kosten dan die bedoeld in artikel 3 van het reglement van splitsing. De bijdragen aan dit reservefonds worden gerekend tot de gezamenlijke schulden en kosten als bedoeld in artikel 5 van het reglement van splitsing.
 1. Boetes, zoals bedoeld in artikel 29 van het modelreglement worden in het reservefonds gestort en komen ten bate van de Vereniging van Eigenaars.
 1. Het boetebedrag dat als gevolg van artikel 29, 2e lid van het modelreglement kan worden opgelegd, wordt bepaald op maximaal € 1.500,00.
Overtreding van het Huishoudelijk Reglement
Artikel 9,10 of 13  Boetebedrag: € 100,00
Artikel 7       Boetebedrag: € 500,00
Artikel 11, 12 of 14 Boetebedrag: € 1000,00

Overtreding van het Modelreglement 1992
Artikel 9 (lid 2)   Boetebedrag: € 1500,00
Artikel 17 (lid 6)  Boetebedrag: € 1500,00