Artikel 5

ARTIKEL 5

  1. De maandelijkse voorschotbijdragen moeten vooruit, dat is in de eerste week van de betreffende maand, worden betaald. (Akte Art. 5-2).

De voorschotbedragen zoals vastgesteld door de vergadering worden bij voorkeur met een door u verstrekte machtiging voor automatische incasso voor het innen van de servicekosten van uw appartement van uw bankrekening afgeschreven. Aan deze machtiging hebben wij het volgende incassant ID verbonden: NL25ZZZ172806410000.


Werking van uw machtiging
Door de machtiging wordt het verschuldigde bedrag steeds op tijd van uw rekening afgeschreven. Op het rekeningafschrift van uw bank ziet u waarvoor u hebt betaald, hoeveel er is afgeschreven en op welke datum dat is gebeurd.

Voldoende geld op uw rekening
Automatisch betalen kan alleen als er voldoende geld op uw rekening staat. U krijgt bericht als wij een servicekostenbedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven.

Een betaling terugboeken
Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u binnen 56 dagen aan uw bank vragen de afschrijving terug te storten op uw rekening.

Intrekken machtiging
U kunt op elk gewenst moment de automatische betaling stopzetten. Als u dat wilt, stuur dan een brief naar VvE “Houtwal”, Houtwal 20, 5509 KK Veldhoven. U vermeldt daarin het machtigingskenmerk en uw naam. Houdt rekening met enige dagen verwerkingstijd voordat uw machtiging is stopgezet.