Artikel 3

ARTIKEL 3

  1. Op naam van de vereniging beheert het bestuur een bankrekening ten behoeve van de lopende inkomsten en uitgaven (Akte Art. 43).
  1. Op naam van de vereniging beheert het bestuur een rentedragende spaarrekening  ten behoeve van de reservefondsen (Akte Art. 43).
  1. Het bestuur is verplicht een extra rentedragende spaarrekening te openen bij een andere bank wanneer de saldi van het totaal van bestaande rekeningen bij één bank niet afgedekt is door de depositogarantieregeling.
  1. Voor de vereniging stelt het bestuur een jaarrekening en een begroting op, die vervolgens ter goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd. (Akte Art. 33-2)