Artikel 14

Terrassen en balkons

ARTIKEL 14

  1. Het is de gebruikers verboden installaties aan te brengen die verankerd zijn aan de algemene gedeelten, waardoor de waterdichtheid van het gebouw in gevaar komt. Dit geldt tevens voor het aanleggen van bloembakken, borders e.d. en andere aanpassingen waardoor de oorspronkelijke afwatering wordt belemmerd.
  2. Gebruikers zijn verplicht bij stevige wind of storm de goederen op de terrassen te zekeren of te verwijderen zodat deze geen gevaar kunnen opleveren voor derden. Aansprakelijkheid komt ten laste van betreffende eigenaar. Dit is eveneens van toepassing op eventueel aangebrachte zonweringen/windschermen.
  3. Het is toegestaan tegels of houten vlonders op de terrassen aan te brengen mits esthetisch aangebracht en op bouwkundig verantwoorde wijze. Tevens dienen deze zo te zijn aangebracht dat de hemelwaterafvoer op de normale bouwkundige wijze, zoals voorzien door de architect, kan blijven functioneren. Ter voorkoming van lekkages dienen de afvoerputjes regelmatig gereinigd te worden.
  4. Het is, na toestemming van het bestuur, toegestaan om de buitenruimte te voorzien van een volglas schuif-draaisysteem met loopwerk in de kleurstelling RAL 7024. Het is toegestaan de glazen ramen te bekleden in overeenstemming met de reeds eerder toegestane blindering in onze appartementsgebouwen.