Artikel 12

Zonwering/windschermen

ARTIKEL 12

  1. Het is niet toegestaan enige vorm van zonwering of windschermen aan te brengen aan de buitenzijde van het gebouw anders dan welke zijn voorgeschreven.
  2. Met betrekking tot de terrassen is bepaald dat eventueel zonwering/windschermen kunnen worden geplaatst indien deze voldoen aan de door de vergadering vastgestelde normen voor wat betreft de kleur, technische uitvoering en plaats van deze zonwering/windschermen en na verkregen toestemming van het bestuur.

    Zie Bijlage I Bestek zonwering.

  3. Mendient,opaanwijzingvanhetbestuur,zichtbaarverganezonweringopeigenkosten (laten) vervangen c.q. verwijderen.
  4. Het is niet toegestaan het terras dicht te maken door middel van andere afscheidingen dan voorgeschreven.