Artikel 10

Het is niet toegestaan

ARTIKEL 10

Het is niet toegestaan om:

 1. te roken of open vuur te gebruiken in de gemeenschappelijke ruimten en liften;
 2. het appartement te gebruiken als pension- of kamerverhuurbedrijf;
 3. zonder toestemming van de vergadering bedrijfsactiviteiten uit te oefenen in het appartement;
 4. op het balkon wasgoed, beddengoed, kleden of kleding zichtbaar uit of op te hangen of voorwerpen te plaatsen die het aanzicht van het gebouw nadelig beïnvloeden;
 5. ter voorkoming van belemmeringen in de vluchtroutes bij brand, voertuigen of andere voorwerpen, planten en wandversieringen te plaatsen of aan te brengen in de gemeenschappelijke gedeelten, anders dan na overeenstemming met overige etagebewoners en met toestemming van het bestuur van de vereniging.
  In de gemeenschappelijke gedeelten moet een vrije doorgang van minimaal een deurbreedte zijn. Tot gemeenschappelijke gedeelten wordt gerekend de overloopbalkons, hallen en trappenhuizen, de parkeerkelder en de toegang tot de parkeerkelder, de fietsenstalling en de ruimte waarin de bergingen gerealiseerd zijn.
 6. planten in algemene ruimten en op terrassen te laten hechten aan of te leiden langs muren en/of kolommen;
 7. muren, ramen, hekwerk en deuren te gebruiken voor reclamedoeleinden. Mededelingen van gemeenschappelijk belang kunnen -met toestemming van de bestuurder(s)- worden vermeld op het daarvoor beschikbare mededelingenbord;
 8. goederen, (brom-)fietsen op te slaan c.q. te plaatsen in de gemeenschappelijke ruimten, anders dan de daarvoor bedoelde ruimte in de parkeergarage en berging. Dit geldt tevens voor winkelwagentjes e.d.;
 9. (brom-) fietsen mee te nemen in de liften;
 10. huisvuil, bij weigering van de vuilcontainers, daar achter te laten;
 11. vaste en/of vloeibare stoffen, zoals dierenvoer, afval- of etensresten, via het terras naar beneden (buiten) te gooien, of vet of olieproducten door de afvoer te spoelen;
 12. oud papier in de gemeenschappelijke ruimten te deponeren, anders dan in de daarvoor bestemde containers;
 13. een hoeveelheid licht ontvlambare stoffen, anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik gangbaar is, in voorraad te hebben;
 14. toegang- en branddeuren te blokkeren c.q. vast te zetten;
 15. werkzaamheden uit te voeren in de gemeenschappelijke ruimten en/of aan installaties in deze gemeenschappelijke ruimten;
 16. geluidsinstallatie in de gemeenschappelijke ruimten te gebruiken;
 17. de lift ondoelmatig te gebruiken, te blokkeren of de goede werking te belemmeren;
 18. op de terrassen en in bergingen huisdieren van enig soort te houden;
 19. tussen 20.00 en 08.00 uur werkzaamheden te verrichten die geluidsoverlast voortbrengen (boren, timmeren, enz.);
 20. de liften, het trappenhuis, de gemeenschappelijke ruimten, evenals de toegangsweg naar de parkeergarage te gebruiken als speelterrein;
 21. om op de balkons voedsel te bereiden, waarbij rook of damp overlast veroorzaakt voor medebewoners. Ook is het niet toegestaan om met open vuur te barbecueën op de terrassen;
 22. antennes of schotels zichtbaar te plaatsen op het terras of aan de buitenzijde van het gebouw, zonder verkregen toestemming van het bestuur;
 23. zend- en ontvanginstallaties en andere elektrische apparaten in gebruik te hebben die storing op het elektriciteit- en kabelnet veroorzaken;
 24. huisdieren in de gemeenschappelijke ruimten niet aangelijnd te laten lopen en/of uit te laten op de bij het gebouw behorende groenvoorzieningen;
 25. om met fietsen, bromfietsen of motoren door de hoofdingang of achteringang naar de bergingen te gaan;
 26. kleden, lopers en dergelijke op of buiten de balkons en galerijen schoon te maken;
 27. plantenbakken aan de buitenzijde van het balkon te hangen;
 28. voor privégebruik energie via de gemeenschappelijke energievoorzieningen te betrekken, tenzij hier toestemming is gegeven door het bestuur.
 29. Bij verkoop van het appartementsrecht is het de verkopende makelaar alleen toegestaan zijn reclamebord te plaatsen gedurende de duur van de verkoop. Eerder gedane toestemming kan door het bestuur worden ingetrokken.