Huishoudelijk Reglement V.v.E. “Houtwal” [v 14.0]

Ons huishoudelijk reglement is na 15 jaar aan een grondige revisie toe. Het concept van de digitale versie van het vernieuwde huishoudelijke reglement leest u hier.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (14e versie per ALV 26-maart-2019)
Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven, nader aan te duiden met V.v.E. “Houtwal”.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Besluitvorming ALV
Artikel 3 Beheer en Administratie
Artikel 4 Bankrekeningen
Artikel 5 Servicekosten
Artikel 6 Reservefonds en boeteregeling
Artikel 7 Rechten en leefregels
Artikel 8 [vervallen]
Artikel 9 Verplichtingen
Artikel 10 Het is niet toegestaan
Artikel 11 Harde vloerbedekkingen
Artikel 12 Zonwering/windscherm
Artikel 13 Parkeerkelder | Fietsenstalling | Elektrische auto
Artikel 14 Terrassen en balkons
Artikel 15 Gevelonderhoud
Artikel 16 Slotbepaling

Bijlagen bij het huishoudelijk reglement
Bijlage I.  Bestek zonwering
Bijlage II.  Wijziging splitsingstekening
Bijlage III. Airco voorzieningen
Bijlage IV.  Kascontrolecommissie 
Bijlage V.  Gebruikersverklaring  
Bijlage VI.  Leeftijdgrens kopers
Bijlage VII. Kosten van onderhoud en beheer
Bijlage VIII. Mandaten aan het bestuur