Bestek Zonwering

Bestek zonwering.
Het aan de buitenzijde van het gebouw aanbrengen van zonwering mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark. In voorkomend geval dient u het verzoek in bij het bestuur van de VvE “Houtwal”.

Inleiding: in het complex Rundgraafpark zijn de koopappartementen en de huurappartementen aan de kop van het Atriumgebouw gemetseld met grijze baksteen [A]. Het Atriumgebouw is aan de oostzijde gemetseld met rode baksteen [B]. De kleur van het zonweringdoek is afgestemd op de kleur van het metselwerk en de aluminium delen van de zonwering zijn gemoffeld in een nader aangegeven RAL-kleur. Bij het aanbrengen van zonwering is de eigenaar/bewoner gehouden aan de akte van hoofdsplitsing.

Referentie Akte van hoofdsplitsing (Art.13): Het aan de buitenzijde van het gebouw aanbrengen van zonwering mag slechts geschieden met toestemming van de vergadering of volgens deze bijlage van het huishoudelijk reglement. De vergadering kan een reeds verleende toestemming intrekken.


Toestemming: zowel bij nieuwe installatie als bij vervanging van zonwering is toestemming van het  bestuur vereist. Het aanbrengen van afwijkende constructies en afwijkende kleuren zonweringdoek aan de gevel en/of aan de kozijnen/deuren van het gebouw is niet toegestaan.
Voor het aanbrengen van zonwering aan de binnenzijde van het appartement is dit een eigen keus en is er geen toestemming vereist.
Zonweringdoek: voor toepassing zie de kaders 1 t/m 7.
Kleur omkasting en geleiders: alle in het zicht zittende aluminium delen zijn gemoffeld met minimaal 60 µ in de RAL kleur zoals aangegeven in dit bestek.

[1] (Rits-) Screens voor de ramen in de gevels van alle appartementen.
Type: (Rits-) Screens |Kastvorm: schuin | Kleur omkasting en zijgeleiders: RAL-kleur |
Bediening naar keuze: handmatig, elektrisch of geautomatiseerd.

Gevelsteen----------| Zonweringdoek--------| Kleur-------| Alu-delen-|
[A] Grijze baksteen | Zonweringdoek: Sergé | grijs/zand  | RAL-7024  |
[B] Rode baksteen   | Zonweringdoek: Sergé | effen/grijs | RAL-7016  |
[2] Balkons/Buitenruimte van alle appartementen.
Voor het aanbrengen van zonwering aan de kozijnen en/of deur van het balkon/buitenruimte geldt het bestek als bij [1].
[3] Penthouses huisnummer 19, 20, 21, 42, 43  en 153.
De volgende opties worden geboden om het “gat” in het plafond van de buitenruimte dicht te maken. 
Optie 1: Variant: Serrezonwering | Type: Summerlight | Kleur doek: Swela 34918 écru | Kleur: RAL-kleur 9010.
Optie 2: Variant: Lamellendak | Merk: ESCO | Type: Allwetterdach | Kleur: RAL-9016 |
Optie 3: Andere mogelijke opties na goedkeuring door het bestuur van de hoofdvereniging.
[4] Atrium - Begane grond
Voor de appartementen op de begane grond (oostzijde) van het Atrium geldt dat zij een terrasscherm mogen plaatsen. Hiervoor geldt het volgende bestek.
Type: Terrasscherm | Zonweringdoek: Swela 34941 beige, effen naadloos | Uitval: 3 meter | 
Kleur omkasting en zijgeleiders: RAL-7016|
[5] Atrium - 1e t/m 4e Verdieping
Voor deze appartementen geldt dat er de mogelijkheid is een uitvalscherm met een windvaste arm te installeren en/of gebruik te maken van optie [1].
Type: Uitvalscherm | Zonweringdoek: Swela 34941 beige, effen naadloos |
Zijgeleiding: Windvaste arm | Kleur omkasting en zijgeleiders: RAL-7016 |
[6] Grand Café
Zonwering ten behoeve van het terras, behorende bij het Grand Café, wordt uitgevoerd volgens het volgende bestek. Type: Terrasscherm | Zonweringdoek: Swela 8557 Rood- Crème gestreept | 
Kleur omkasting en zijgeleiders: RAL-7016 |
[7] Kinderdagverblijf en Fysio
Type: Screens volgens de optie [1] | Omkasting: Type 85 | Zonweringdoek: Sergé | 
Kleur: grijs/zand | Kleur omkasting en zijgeleiders: RAL-7012 |