Regelgeving

Hoe zit het met regelgeving?

hamer

De regelgeving kent dwingend recht en regelend recht. Dwingend recht is niets anders dan dat er zaken verplicht geregeld moeten zijn: bijvoorbeeld verzekeringen.

Bij regelend recht moet je denken aan zaken waarvan de ledenvergadering bepaald heeft deze te willen regelen. Je regelt zaken door bepalingen op te nemen in een huishoudelijk reglement van de vereniging.

In alle overige gevallen dient de vereniging de regelgeving strikt te volgen. Dit houdt onder meer in dat de ledenvergadering geen besluiten kan nemen over aangelegenheden die reeds op een hogere rangorde zijn bepaald.

Men kan in een huishoudelijk reglement dus geen bepalingen opnemen die strijdig zijn met eerder vastgelegde zaken die of in het Modelreglement, of in de splitsingsakte(s) of in het Burgerlijk Wetboek eerder zijn vastgelegd.

De regelgeving, die de grondslag is voor het in stand houden van de vereniging, maar ook voor het handhaven van de gemaakte afspraken, is gebaseerd op het volgende overzicht.

Overzicht Regelgeving

Het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 en voor zover van toepassing Boek 2)
2005-03-01-Burgerlijk Wetboek Titel 9

Modelreglement 1992 (dit is de basis voor de akte van splitsing)
1992-01-02-Modelreglement 1992

Hoofdsplitsing appartementsrechten (geldt voor A1 t/m A7)
Leden van de V.v.E. “Houtwal” lezen dit in het Webportaal

Hieronder is de onderverdeling van de appartementsrechten schematisch weergegeven.

Onderverdeling appartementsrechten
A1 Huurwoningen A4 Beheerder     A7 Koopappartementen 
A2 Zorg     A5 Kinderdagverblijf 
A3 Grand Cafe  A6 Fysio

Algemene Huurvoorwaarden (geldt voor A1 t/m A6)
Lees deze op de website van ‘thuis.

Splitsingsakte_Houtwal_40_koopappartementen (geldt voor A7)
Leden van de V.v.E. “Houtwal” lezen dit in het Webportaal

Splitsingstekening Koopappartementen
Leden van de V.v.E. “Houtwal” lezen dit in het Webportaal

Huishoudelijk Reglement van de V.v.E. “Houtwal”
U leest de versie per ALV 26 maart 2019 op deze pagina(s)

Huishoudelijk Reglement van de V.v.E. “Houtwal”
U leest de versie per ALV 22 april 2020 op deze pagina https://reglement.vvehoutwal.nl

De besluiten zoals genomen in de Algemene Ledenvergadering V.v.E. “Houtwal”
Leden van de VvE “Houtwal” lezen de besluiten in de notulen van de vergadering en een samenvatting in het Webportaal
De uitvoering van deze besluiten berust bij het bestuur.

Nadere uitleg over de taken van het bestuur leest u op de pagina Bestuur en onderliggende informatie Bestuurstaken en Beheertaken.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan even contact op.


Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 25 maart 2020