ALV V.v.E. Rundgraafpark – 2018.

De algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging vond plaats op 30 mei 2018. De vergaderstukken zoals jaarrekening, begroting en meerjarig onderhoudsplan zijn in de ALV V.v.E. Houtwal 2018 behandeld en in uw bezit. Indien u middels de notulen geïnformeerd wilt zijn over de gehouden ALV V.v.E. Rundgraafpark dan kunt u deze aanvragen via de contactpagina.

Onderhoud.

reglement1Akte van hoofdsplitsing

Het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken behoren toe aan de hoofdvereniging.
De wijze waarop dit vorm krijgt, is beschreven in artikel 9 van de splitsingsakte van zowel de hoofdvereniging als de ondervereniging.
In artikel 18 wordt beschreven hoe het gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten zijn geregeld. Bedenk dat bij het lezen van de splitsingsakte van de hoofdvereniging met “privé” bedoeld wordt: de VvE Houtwal (of een van de andere onderverenigingen).

De hoofdvereniging draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van:
 • de funderingen
 • de dragende muren en kolommen
 • het geraamte van het gebouw met ondergrond
 • het ruwe metselwerk
 • de vloeren, m.u.v. de afwerklagen in privé gedeelten (in ons geval is privé: VvE Houtwal)
 • de buitengevels, waaronder de raamkozijnen met glas, incl. de raamkozijnen met glas in de buitenruimte
 • de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijke en het privé gedeelte
 • de balkonconstructies
 • de borstweringen
 • de terrassen
 • de daken
 • de schoorstenen (= rookgasafvoerkanalen en ventilatieschachten)
 • het buitenterrein
 • de inrichting van het buitenterrein; dit zijn o.a. de groenvoorziening/ parkeergelegenheden op maaiveldniveau, verkeersborden, paaltjes;
 • de hellingbanen op het buitenterrein
 • het hek- en traliewerk, voor zover geen privé- afscheidingen
 • de overkapping boven de entree
 • het hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten, voor zover dit niet uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekt: (in ons geval is privé: VvE Houtwal).
 • de (ondergrondse) containerruimte
 • de technische installaties met de daarbij behorende leidingen en voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekken: (in ons geval is privé: VvE Houtwal)
  • luchtbehandeling,
  • vuilafvoer,
  • hemelwaterafvoer,
  • riolering,
  • gasleidingen,
  • waterleidingen,
  • hydrofoor,
  • elektriciteitsleidingen,
  • telefoonleidingen,
  • gemeenschappelijke antenne,
  • bliksembeveiliging,
  • liften,
  • alarminstallaties,
  • oproepsystemen,
  • deuropeners.

Aan al deze gemeenschappelijkheden mogen zonder toestemming van de vergadering van de hoofdvereniging geen veranderingen worden aangebracht.


Akte van ondersplitsing VvE Houtwal

De ondervereniging VvE Houtwal draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van:

de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken van de VvE Houtwal, voor zover aanwezig en niet vallende onder de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken krachtens de hoofdsplitsing (zoals hierboven genoemd):

 • de vloeren**, m.u.v. de afwerklagen in de privé gedeelten (lees hier privé gedeelte: uw woning incl. buitenruimte) op de begane grond en de verdiepingen.
  • **De vloeren zijn van de hoofdvereniging; 
  • De afwerklagen van de gemeenschappelijke vloeren zijn van de VvE Houtwal (zoals de stenen vloer in de entree)
  • De afwerklagen van uw woning behoren tot uw privé domein.
 • de deuren die de scheiding vormen tussen privé en gemeenschappelijke gedeelten: (o.a. de voordeur van uw woning is dus van de VvE Houtwal)
 • het hang- en sluitwerk aan kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur is dus van de VvE Houtwal)
 • hallen en trappenhuizen
 • parkeerkelder
 • toegang tot de parkeerkelder
 • fietsenstalling
 • ruimte waarin de bergingen gerealiseerd zijn

Aan al deze gemeenschappelijkheden mogen zonder toestemming van de vergadering van de hoofdvereniging geen veranderingen worden aangebracht.
Over het onderhoud en de inrichting hiervan (inclusief privé gedeelten) moet afzonderlijk worden beslist door de ALV.
De kosten van het beheer en het dagelijks en meerjarig onderhoud vindt u terug in de jaarstukken.


Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten.

In de aktes van hoofdsplitsing en ondersplitsing is de rubriek Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten opgenomen. Dit beslaat de artikelen 17 t/m 23.
In artikel 18 wordt met name beschreven welk onderhoud voor rekening van de eigenaar/gebruiker is. Dit betreft het onderhoud van:

 • het schilder-, behang- en tegelwerk
 • het onderhoud van de plafonds
 • de afwerklagen van vloeren en balkons
 • het stucwerk
 • de deuren en ramen
 • hang- en sluitwerk en de vervanging daarvan
 • het schoonhouden en ontstoppen van sanitair
 • de leidingen (alleen die tot uw eigendom zijn)
 • individuele verwarmingsinstallatie, incl. vernieuwing
 • het schilderwerk aan de radiatoren
 • deuren en raamkozijnen met glas (geen vernieuwing)

Als gezamenlijk eigenaar rusten op ons (VvE Houtwal) en op u als individuele eigenaar/gebruiker een verplichting tot onderhoud.
In simpele bewoordingen: al het onderhoud aan zaken achter de voordeur zijn voor rekening van de eigenaar/gebruiker.
De VvE Houtwal heeft onderhoudscontracten voor dagelijks onderhoud en met een meerjarig onderhoudsplan voorzien wij in onderhoud van de gemeenschappelijke zaken.

Bron: splitsingsakte

Onderhoud aan de Bestrating.

 • In 2014 is er onderhoud voorzien aan de bestrating van het complex. Het bestuur heeft een verzoek bij de hoofdvereniging ingediend voor het aanbrengen van parkeerpaaltjes op de trottoirs om wild parkeren op het trottoir tegen te gaan.
 • In 2015 is voorzien in het wijzigen van de klinkerbestrating van het voetpad  tussen de achteruitgang van flat Noord en het looppad naar het Atrium. Dit was noodzakelijk omdat frequent auto’s parkeerden op deze overloop. De bestaande klinkers zijn vervangen door zwarte en witte klinkers en is nu herkenbaar als “zebrapad”. Door het duidelijker kenbaar maken van dit voetpad is het parkeren op deze oversteek aanmerkelijk afgenomen.
 • In 2016 zal het bankje bij de afvalcontainers worden verplaatst naar het NP vak. Dit bankje blokkeerde op het voetpad de vrije doorgang  voor rolstoel- en scootmobiel-gebruikers op weg naar de afvalcontainers.
 • Bestrijding van mosvorming en algengroei. Onze tuinman (ERGON) heeft een proef gedaan om mosvorming en algengroei tegen te gaan. Aangezien er niet met chemische middelen mag worden gewerkt, zijn als proef de parkeerplaatsen tegenover het kinder-dagverblijf behandeld met een hoge druk stoomreiniger.
 • Bij het eerstkomende tuinonderhoud wordt weggespoeld zand bij steunmuren en pilaren aangevuld.

Hemelwaterafvoer.

Reparatie en onderhoud aan de hemelwaterafvoer wordt verzorgd door de VvE Rundgraafpark. De afwatering van de hellingbaan loopt via de lijngoten naar de vuilwaterput in onze fietsenkelder. Door Sankomij zijn bladvangers geplaatst op de hemelwaterafvoeren op het dak. Dit voorkomt het inspoelen van kiezelstenen in de hemelwaterafvoer en het daardoor defect raken van de afvoerbuizen door vallend gesteente. In het verleden hadden wij hierdoor lekkage in de parkeerkelder.

Dak parkeerkelder.

Middenterrein: boven de parkeerkelder
LET OP: de bloembakken aan het begin van het middenterrein zijn verankerd en dienen ter belemmering van eventuele enthousiaste bezoekers/leveranciers die met de auto tot aan de voordeur willen komen.

De tegels staan op plastic paaltjes en het draagvermogen van het onderliggende dak is <1500 kg/m2. Er mag dus absoluut geen verkeer op dit dak. Laden en lossen kan geregeld worden via de hellingbaan en onze garage ingang.

***

*** geeft aan dat dit onder de verantwoordelijkheid valt van de Hoofdvereniging Rundgraafpark. Neem contact op met het bestuur als u hier vragen over heeft.