Centrale verwarming.

In de berging van de appartementen zijn een CV ketel met warmwatervoorziening en een mechanische afzuiging geïnstalleerd.

Centrale verwarming
Merk AWB type 3 HR24T uit 2005.
In de penthouses is dit een AWB type 3 HR28 , incl. boiler 120.02 uit 2005

Mechanische ventilatie
In de appartementen: Stork ventilatie- unit type CMLe 14/136
In de penthouses: CMLe14/4-5-24P

sankomijService en Onderhoudscontract
De eigenaars is per huishoudelijk reglement verplicht het cv- onderhoud 1-jaarlijks door een erkend installateur, die daartoe door de ALV is bepaald, te laten verrichten. Er is met Sankomij een collectief prijscontract afgesloten voor onderhoud en reparatie aan de Centrale Verwarming en eventueel Mechanische Ventilatie (CV/MV).
Afspraken ten behoeve van voornoemd onderhoud worden individueel gemaakt door de installateur, als ook de verrekening van de bijbehorende kosten.

  • Sankomij laat jaarlijks door een externe partij kwaliteitscontrole doen op het uitgevoerde CV onderhoud. De betrokken instantie komt echter zonder aankondiging aan de deur en dit is voor vele bewoners ongewenst. Wij hebben hierover een bericht aan Sankomij gestuurd. Zij melden ons voortaan wanneer een dergelijke controle gaat plaatsvinden, zodat wij u hierover tijdig met een liftkoerier kunnen informeren.

Voor reparatie en onderhoud aan Centrale Verwarming, Mechanische Ventilatie en waterleidingen: -toevoer, -afvoer belt u met:

Sankomij Installatietechniek BV,
Locht 25,
5504 KA VELDHOVEN
T: 040-253 48 90
E: info@sankomij.com

Zonwering

Leverancier:

logo-lenco@2x.pngLenco Zonwering B.V.
(voorheen Prozon)
Bedrijfsweg 8
5683 CP BEST
T: 040 262 34 00
E: service@lenco.nl
W: http://www.lenco.nl

Aanmelden van storingen aan uw zonnewering:
U belt zelf voor een afspraak met bovenstaand telefoonnummer en vermeldt daarbij duidelijk dat het om een appartement van de VvE Houtwal gaat of u gebruikt onderstaand formulier.

Voor verkoop en overige vragen belt u met
Lisanne Brekelmans – T: 040 262 34 00

U kunt een storing of vraag ook met dit formulier insturen:

Na het verzenden van het formulier naar service@lenco.nl heeft u de gelegenheid om het verzonden bericht eventueel af te drukken.

In voorkomend geval kan er een hoogwerker noodzakelijk zijn voor reparatie of vervanging van de zonwering. Wanneer de toegang tot onze parkeergarage daarvan hinder ondervindt, meldt u dat vooraf bij het bestuur.

Koolmonoxide melders

Naar aanleiding van vragen tijdens onze ledenvergadering vindt u hier informatie over de koolmonoxidemelder.

TIP: wanneer u een melder besteld, vergeet dan niet om ook een Magnetische rookmelder montageset te nemen.

Besparing op energiekosten Mechanische ventilatie.

Besparing op energiekosten met een nieuwe (gelijkstroom-) motor van de Mechanische ventilatie.
De ventilatiebox die bij u in het appartement in de berging is gemonteerd***, regelt de ventilatie in uw woning. Zoals bij vele huishoudens met mechanische ventilatie is de motor die het ventilatiesysteem aandrijft of een wisselstroommotor (met grijze kap) of een gelijkstroommotor (met groene kap).
Een wisselstroommotor verbruikt jaarlijks circa 166 kWh aan stroom. Een nieuwe, zuinige gelijkstroommotor verbruikt slechts 26 kWh (gemeten op de laagste ventilatiestand) aan stroom per jaar. Onderhoud en eventuele vervanging van deze motor (bijv. wanneer deze begint te brommen) zijn uiteraard zaken voor de individuele eigenaar.
Als vervangende motor is er een CMLe motorplaat die te verkrijgen is in deze webwinkel.
Met het vervangen van de motorplaat heeft u 2 jaar garantie op het materiaal. De montage vereist geen speciale handelingen anders dan het uitnemen van de huidige motorplaat (achter de groene deksel) en deze compleet vervangen door de nieuwe. De nieuwe motorplaat is voorzien van een aansluitsnoer met Perilex-steker.

Onderhoudscontract.
Heeft u al een onderhoudscontract inclusief materiaal, dan is het vervangen van een motorplaat die een defect vertoont, dus ‘all-in’.  Wanneer u geen onderhoudscontract heeft en u voorziet in eigen onderhoud, dan kunt u de Demontage en Montage handleiding volgen om de motorplaat en het ventilatiehuis te reinigen.

Demontage en Montage
1. Trek de Perilexsteker uit de wandcontactdoos
2. In de groene deksel zit links en rechts een uitsparing om de motorplaat met deksel uit de ventilatiebox te kunnen nemen. Gebruik een platte schroevendraaier en steek deze tussen het grijze en zwarte plastic.
3. Neem de motorplaat met deksel uit.
4. Plaats de nieuwe motorplaat in de ventilatiebox met het aansluitsnoer rechts. Druk deze goed aan zodat de klemmen (links en rechts) in de uitsparingen vallen. De twee grote zwarte lippen (boven en onder) dienen voor de bevestiging van de groene afdekkap. 

5. Neem de groene deksel af van de oude motorplaat en bevestig het deksel op de nieuwe motorplaat.
6. Steek de Perilex-steker weer in de wandcontactdoos.

tips-cmle.png

Bron: Tips – Ventishop
*** merk Stork – type CMLe 14/136P

Afvoer verstopt?

sifonWij hebben een “ontstoppingscontract” met Van der Velden, maar…het inroepen van deze storingsdienst is niet gratis wanneer de verstopping in de sifon zit. Controleer deze dus eerst zelf, voordat u belt.

U kunt rechtstreeks met van der Velden contact opnemen met het on-line formulier

Weet u niet waar u het zoeken moet?
Bel eerst even met een van de bestuursleden. Wij helpen u graag verder en voorkomen zo onnodige kosten.

Papiercontainers 2018.

Het rooster voor het buitenzetten van de papiercontainer voor 2018 is aanwezig in het publicatiebord in de entree.

Het buitenzetten van de papiercontainerscontainers doe je het handigst zo:

  • Haal eerst een container op.
  • Je drukt op het bedieningspaneel van de roldeur pijl omhoog totdat de deur volledig omhoog is.
  • Zet de container #1 in de opening van de roldeur om er voor te zorgen dat de deur open blijft en haal de andere container #2 op.
  • Zet de containers buiten tegen de beschermrand van de schansmuur.
  • De roldeur sluit automatisch binnen 15 seconden.
wp_20141112_11_52_19_pro
KLEP ACHTER DE BAK
wp_20141112_11_52_37_pro
NIET ZO

Als je niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners die op de lijst zijn vermeld. Het “dienstrooster” hangt in het informatiebord in de entree.

Bij het terugplaatsen van de container moet het deksel achter de container hangen en niet rechtopstaand tegen de muur geplaatst worden, anders krijg je de deksel op je hoofd!


Papiercontainers: oud papier en karton

De 2 papiercontainers die in de garage staan, worden wekelijks op MAANDAG buiten gezet met medewerking van een aantal bewoners.

Op de ophaaldag moeten de containers vóór 8:00 uur buiten gezet zijn bij de losplaats, onderaan onze hellingbaan. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.

Wanneer de ophaaldag valt op een erkende feestdag dan worden de containers op een latere dag geleegd. U krijgt hiervan bericht. De gewijzigde ophaaldag is te vinden op de website van Baetsen

Wanneer U niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners.

Glas
U brengt uw lege flessen en oude gloeilampen naar de inzamelcontainer op ons terrein.

Plastic, metaal en drankkartons (PMD) Ophaaldata in 2018
Wekelijks op iedere woensdag worden de PMD zakken opgehaald.

Klein Chemisch Afval (KCA) Ophaaldata in 2018
Informatie over KCA kunt u vinden op de website van de gemeente: https://www.veldhoven.nl/afvalinzameling

  • In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met een van de leden van het bestuur.
    Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.

Overig afval dat niet wordt opgehaald of verzameld, brengt u zelf naar de Milieustraat Veldhoven. Heeft u daar een probleem mee? Vraag dan het bestuur naar de oplossing.

Balkonbeglazing.

Onderhoud:
Tijdens de bouw in 2005 is er LUMON balkonbeglazing geplaatst. Onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de eigenaar.

Glasschade meldt u bij het bestuur.

Contactadressen van leveranciers:

FEK Metaal B.V.
heeft de service overgedragen aan Fit In Glas


fitinglasFit In Glas
Jasmijnstraat 19
4725 AS Wouwse Plantage
T: 0165 76 41 49
E: info@fitin-glas.nl
W: fitin-glas.nl

Brochure met technische informatie