Sleutelkastje

Sleutelkastje.
Het bestuur van de VvE Houtwal voorziet in het kader van zorgverlening door een door een bewoner gecontracteerde zorginstantie, in een sleutelkastje. Het gaat hier over een bewoner die een zorgcontract heeft met een alarmeringsfunctie. Dit maakt het noodzakelijk dat de zorgverlener het pand in kan en de voordeur van haar cliënt kan openen. Dit sleutelkastje wordt door de vereniging aangebracht. Aan deze voorziening zijn kosten verbonden voor de bewoner (gemiddeld 50,00 euro).
De bewoner ontvangt van het bestuur een gebruikersverklaring met de sleutelcode en een handleiding voor gebruik van het sleutelkastje en sleutelcode.

Richtlijnen behorende bij de sleutelcode

  • Door ontvangst van deze sleutelcode verklaart  u akkoord te gaan met de hierna beschreven richtlijnen. 
  • De sleutelcode en sleutelkastje worden u in het kader van zorgverlening in bruikleen verstrekt.
  • U verstrekt deze sleutelcode alleen aan medewerkers van de door u gecontracteerde zorginstantie.
  • De zorginstantie maakt slechts dan gebruik van de sleutelcode indien u geacht wordt thuis te zijn en niet reageert op normaal aanbellen.
  • Het is niet toegestaan de sleutelcode aan anderen mede te delen.
  • Bij gesignaleerd misbruik wordt de sleutelcode buiten bedrijf gesteld.

Sleutelkastje voor eigen gebruik.
Aangezien het sleutelkastje in de gemeenschappelijke ruimte wordt aangebracht, neemt u contact op met het bestuur.
Ex. Akte Art. 9.1.b en Art. 10.