Liftonderhoud 2019.

Voor urgente storingen buiten kantooruren belt u direct met het storingsnummer dat boven iedere liftdeur op de sticker vermeld is. Deze sticker vindt u ook in de lift.

U gebruikt dit nummer alleen voor totale uitval van de lift; u meldt zich met Houtwal en huisnummer.

Overige gebreken, die de werking van de lift niet belemmeren, meldt u bij voorkeur met dit formulier of belt u even met een van de leden van het bestuur.

 • Als u IN de lift zit en deze is tot stilstand gekomen en de deur gaat niet open, dan drukt u op de deur open knop;
 • Gaat de deur dan nog niet open, dan drukt u op de belknop totdat u contact krijgt met de storingsdienst;
 • Gelieve voor overige storingen aan de liften altijd eerst een van de bestuursleden te benaderen; dit om onnodige kosten te voorkomen.

Liften: Contract met A.S. Lifttechniek
Voor reparatie en onderhoud aan de liften Lift Noord 550901 Lift Zuid 550902
Telefoonaansluiting in de lift: GSM netwerk
Verhuizingen:  s.v.p. melden bij het bestuur in verband met het aanbrengen van liftbescherming.
Afmetingen van de lift: De deurbreedte van de liftingang is 90 cm. De liftkooi is 2,20 m hoog en 2,00 meter diep.


Planning liftonderhoud 2019:

 • De servicebeurten voor beide liften staan in 2019 gepland op:
 • | 11 feb | 161 apr | 17 jun | 5 aug | 21 okt | 9 dec |

 

Brandblusmiddelen en onderhoud

Onze VvE heeft een jaarlijks verplicht onderhoud aan de brandblusmiddelen. In dit bericht leest u over de inventaris van onze brandblusmiddelen en -voorzieningen met de bijbehorende onderhoudshistorie.


Inventaris:

 • Brandblussers: (2)
  • #1: bij lift Noord, naast liftingang in de garage
  • #2: bij lift Zuid, in de lifthal Zuid
 • Brandslanghaspels: (14)
  • per flat 7 stuks BG-1-2-3-4-5-6 aan de westkant van iedere verdieping
 • Droge blusleiding: 2 x
  • het afpersen van deze leiding gebeurt 1x per 5 jaar; zie onderhoudhistorie
 • Brandkasten: (2)
 • Aansluiting voor de brandweer; zie tekening.
  • de Brandkast Noord is gelegen links van de trapafgang naar de parkeergarage (flat Noord – gelegen aan de parkeerplaats)
  • de Brandkast Zuid is gelegen rechts van de gang BG
   (flat Zuid – gelegen aan de Meerhovendreef)
 • Voeding-aansluit/aftappunten: 18 stuks:
  • aansluitpunten: 2 x in de brandkasten; zie tekening.
  • aftappunten:
   • flat Noord 7 stuks; verdieping BG, 1-2-3-4-5-6 aan de westkant van de verdieping
   • flat Zuid    7 stuks; verdieping BG, 1-2-3-4-5-6 aan de westkant van de verdieping
   • flat Noord 1 stuks; verdieping-1, bij lift Noord naast de liftingang garage
   • flat Zuid 1 stuks; verdieping -1, bij lift Zuid in de lifthal garage

Onderhoudhistorie 2003 t/m 2018

 • Onderhoudscyclus eens per 5 jaar
  • Afpersen droge blusleiding (DBL) eens per 5 jaar.
  • OHC 2003-2008-2013-20182023
 • Onderhoudscyclus jaarlijks
 • OHC 121213: geen bijzonderheden
 • OHC 130924: geen bijzonderheden; afpersen DBL.
 • OHC 140113: afkeur: aarden DBL verplicht; uitgevoerd door ES&I.
 • OHC 150112: zou moeten komen in sept 2014 (vergeten te plannen) geen bijzonderheden.
 • OHC 150627: geen bijzonderheden.
 • OHC 160722: Afkeur: brandslanghaspel 4e noord: O-ring nog te vervangen.
 • OHC 170614: 14 brandslanghaspels gecontroleerd in gebouw N en Z.
  O-ring op 4de etage gebouw N is vervangen. Alle haspels zijn voorzien van een inspectiekaartje. Tevens 2 poederbrandblussers geïnspecteerd en goed bevonden. Bij beide poederbrandblussers is een brandblusser indicatorplaatje op de muur gekit.
 • OHC180807: controle en afpersen haspelslangen; controle blus-toestellen DBL aansluitpunten.
 • OHC181029: droge blusleidingen afpersen

Ontstoppen van de afvoer

De VvE Houtwal heeft een ontstoppingscontract met Van der Velden Rioleringsbeheer in Eindhoven. U kunt hen op een aantal manieren bereiken.
De eerste optie is dat u zelf contact met Van der Velden opneemt via het telefoonnummer (040) 241 49 63.
Wilt u liever dat zij u bellen? Laat dan uw telefoonnummer achter via de ‘bel me terug’ functionaliteit op deze pagina. Ook kunt u onderstaand contactformulier invullen. Zij nemen na het invullen van het formulier snel contact met u op.
Gebruik dit formulier om een verstopte afvoer van keuken, badkamer of toilet te verhelpen. Het bericht wordt na het indrukken van de knop  “Versturen >>” direct aan Van der Velden Rioleringsbeheer verzonden.

Na verzending kunt u een afdruk maken van het bericht.

 

Onderhoudscontracten 2018.

Onderhoudscontracten VvE Houtwalonderhoudscontract
Hieronder is een overzicht van zaken waarvoor onderhoud is voorzien. De kosten van een onderhoudscontract en reparatie aan gemeenschappelijke zaken van de VvE Houtwal kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van onze vereniging.

Als VvE Houtwal sluiten wij (behalve voor Water) geen overeenkomsten af met een looptijd langer dan 1 jaar. De validatie van het continueren van een overeenkomst met een leverancier ligt opgesloten in, het tijdens een ALV, goedkeuren van de begroting. Het afsluiten, beheren en beëindigen van overeenkomsten zijn uitbesteed aan onze beheerder.

Onderhoudscontracten VvE Rundgraafpark
Wij dragen ons breukdeel bij aan de kosten van onderhoud die worden uitgevoerd in opdracht van de hoofdvereniging. Deze contracten zijn hieronder aangegeven met xVvE Rundgraafpark. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van de hoofdvereniging.

Overzicht van Technisch beheer Contracten

 

Garageroldeur

Garageroldeur

Bij storing aan de garagerolder neemt u contact op met het bestuur. Voor het oplossen van storingen aan de garageroldeur hangt er een instructiekaart naast de bedieningskast. Vraag voor assistentie een van de bestuursleden; dit om onnodige kosten te voorkomen.garageroldeur

Liftstoring

Liftstoring

Als u IN de lift zit en deze is tot stilstand gekomen en gaat de deur niet open, dan drukt u op de deur open knop;

liftbelbelliftGaat de deur dan nog niet open, dan drukt u op de belknop (20 sec) totdat u contact krijgt met de storingsdienst; deze is 24/7 bereikbaar.

Voor overige storingen aan de liften altijd eerst een van de bestuursleden benaderen; dit om onnodige kosten te voorkomen.

Andere gebreken, die de werking van de lift niet belemmeren, meldt u bij voorkeur via de contactpagina of belt u even met een van de bestuursleden.

Voor urgente storingen buiten kantooruren belt u direct met het storingsnummer van A.S. Lifttechniek;
Dit telefoonnummer staat boven iedere liftdeur en in de lift : 046 486 12 32
U gebruikt dit nummer alleen voor totale uitval van de lift.
U meldt zich met uw naam, Houtwal en huisnummer.

Glasbewassing 2018.

glazenwasserBij glasbewassing maken wij onderscheid tussen de glasbewassing aan de binnenzijde en de buitenzijde van onze flats. (In glaswastermen heet dat bereikbaar en onbereikbaar…)
Met het glasbewassingprogramma voorzien wij in het 3x per jaar wassen van het onbereikbare glas en 2x per jaar het wassen van het binnen glas. De planning van de beide glaswassen is zodanig afgestemd dat de buitenzijde van beide hoofdentrees 5x  per jaar worden onderhouden.

De glasbewassing aan de buitenzijde wordt 3x per jaar uitgevoerd en bestaat uit:
– het (met behulp van een hoogwerker) wassen van het onbereikbaar glas en afnemen van raamkozijnen/dorpels van de verdiepingen 0 t/m 6;
– het wassen van het glas van beide entrees en het afnemen van de postkast en houtwerk.
-de glazen schuiframen van de privé balkons, het glas van de overloopbalkons, het kinderdagverblijf en de fysiopraktijk behoren niet tot de opdracht van het buitenglas wassen.
– De glaswas aan de buitenzijde is nooit op maandag i.v.m. het ledigen van de papiercontainers.

De glasbewassing aan de binnenzijde wordt 2x per jaar uitgevoerd en bestaat uit:
– het aan de binnen- en buitenzijde wassen van het bereikbare glas en het afnemen van raamkozijnen/dorpels in de algemene ruimten van de verdiepingen -1 t/m 6  welke omvat: garage, entrees en gangen met separatieglas, overloopbalkons en trappenhallen.


De planning voor het jaar 2018 is alsvolgt:

Weeknummer     10 18  27  35  43
Buiten glaswas   ja nee ja  nee ja
Binnen glaswas   nee ja  nee ja  nee
Buiten Entree N+Z ja ja  ja  ja  ja

Toegang tot de parkeergarage:
Tijdens de werkzaamheden is de toegang tot de parkeerkelder afgesloten voor auto’s. De fietsenkelder blijft toegankelijk. Een week voor de datum van de werkzaamheden wordt de planning gecontroleerd. Via de Liftkoerier krijgt u de definitieve datum van de glaswas door.

De glaswas bij het huurgebouw loopt niet gelijk met onze planning. Wij krijgen, zoals nu is afgesproken, tijdig bericht wanneer de hellingbaan bezet is door deze glazenwasser.