Onderhoudscontracten 2019.

onderhoudscontract

Onderhoudscontracten VvE Houtwal
Hieronder is een overzicht van zaken waarvoor onderhoud is voorzien. De kosten van een onderhoudscontract en reparatie aan gemeenschappelijke zaken van de VvE Houtwal kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van onze vereniging.

Als VvE Houtwal sluiten wij (behalve voor Water) geen overeenkomsten af met een looptijd langer dan 1 jaar. De validatie van het continueren van een overeenkomst met een leverancier ligt opgesloten in, het tijdens een ALV, goedkeuren van de begroting. Het afsluiten, beheren en beëindigen van overeenkomsten zijn uitbesteed aan onze beheerder.

Onderhoudscontracten VvE Rundgraafpark
Wij dragen ons breukdeel bij aan de kosten van onderhoud die worden uitgevoerd in opdracht van de hoofdvereniging. Deze contracten zijn hieronder aangegeven met xVvE Rundgraafpark. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van de hoofdvereniging.

Overzicht van Technisch beheer Contracten