Kascontrolecommissie

Leden van de kascontrolecommissie.


Leden van de kascontrole commissie VvE Houtwal
In de ALV d.d. Lid 1   Lid 2   Reserve  Controle over
2005 12-Dec-05 controle boekjaar 2005 (9 maanden) in ALV2006.
2006 01-May-06 Verspaget Lodewijks  Soetens  Boekjaar 2005
2007 15-May-07 Lodewijks Soetens   geen   Boekjaar 2006
2008 08-May-08 Soetens  Eringfeld  geen   Boekjaar 2007
2009 01-May-09 Eringfeld Soetens   geen   Boekjaar 2008
2010 12-Apr-10 Soetens  Lodewijks  Jansen  Boekjaar 2009
2011 10-May-11 Lodewijks Jansen   Soetens  Boekjaar 2010
2012 12-Apr-12 Jansen  Soetens   Lodewijks Boekjaar 2011
2013 24-Apr-13 Soetens  Lodewijks  reserve  Boekjaar 2012
2014 24-Apr-14 Lodewijks Soetens   reserve  Boekjaar 2013
2015 23-Apr-15 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2014
2016 21-Apr-16 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2015
2017 10-Apr-17 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2016
2018 26-Mrt-18 Bekker  Jansen WJJ Maes   Boekjaar 2017
2019 26-Mrt-19 Bekker  Jansen WJJ Maes   Boekjaar 2018

Leden van de Kascontrole commissie Hoofdvereniging
In de ALV d.d. Lid 1   Lid 2   Lid 3  Controle over
2012 12-Apr-12 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2011 
2013 18-Feb-13 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2012 
2014 22-Mar-14 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2013 
2015 xx-Mar-15 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2014 
2016 xx-Mar-16 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2015
2017 20-Jun-17 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2016
2018 30-Mei-18 Maes namens VvE Houtwal   Boekjaar 2017
2019 xx-Mei-19 Maes namens VvE Houtwal   Boekjaar 2018

Kascontrolecommissie.

De benoeming van de, door de algemene ledenvergadering, jaarlijks gekozen leden is hieronder weergegeven. De kascontrolecommissie van de VvE Houtwal kan de algemene ledenvergadering adviseren over de opgestelde begroting, de exploitatierekening (staat van baten en lasten) en over overige zaken die van invloed kunnen zijn op de financiële huishouding van de VvE Houtwal.

De leden van de kascontrolecomissies kunnen kunnen  voor het uitvoeren van haar werkzaamheden inloggen op het adminstratieve systeem Twinq.
Klik op het Twinq logo →→→ 

Om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden en de continuïteit daarvan te waarborgen is er, met medewerking van de commissieleden, een Plan van Aanpak tot stand gekomen. Hierin is beschreven op welke wijze de (ook toekomstige) commissieleden haar taken uitvoert. In 2014 is dit plan van aanpak opgenomen in het huishoudelijk reglement in de bijlage IV. De namen van de ledenvan de kascontrolecommissies kunt u terugvinden in het Leden gedeelte van deze website.