Sleutels kwijt?

Helaas komt het nogal eens voor dat een van de eigenaars zichzelf buiten sluit. Van deze pech wordt door diverse “noodhulpslotenmakers” in de markt flink misbruik gemaakt. Facturen van vele honderden euro’s zijn het gevolg. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met Marcel Snijders van Snijders Sloten. Zij zijn doorgaans snel ter plaatse en rekenen een acceptabele vergoeding voor het openen van uw voordeur van het appartement. Voordat u tot actie overgaat, neemt u contact op met het bestuur.
Voor meer informatie over Snijders Sloten klikt u hier.


Sleutelkastje

Sleutelkastje.
Het bestuur van de VvE Houtwal voorziet in het kader van zorgverlening door een door een bewoner gecontracteerde zorginstantie, in een sleutelkastje. Het gaat hier over een bewoner die een zorgcontract heeft met een alarmeringsfunctie. Dit maakt het noodzakelijk dat de zorgverlener het pand in kan en de voordeur van haar cliënt kan openen. Dit sleutelkastje wordt door de vereniging aangebracht. Aan deze voorziening zijn kosten verbonden voor de bewoner (gemiddeld 50,00 euro).
De bewoner ontvangt van het bestuur een gebruikersverklaring met de sleutelcode en een handleiding voor gebruik van het sleutelkastje en sleutelcode.

Richtlijnen behorende bij de sleutelcode

 • Door ontvangst van deze sleutelcode verklaart  u akkoord te gaan met de hierna beschreven richtlijnen. 
 • De sleutelcode en sleutelkastje worden u in het kader van zorgverlening in bruikleen verstrekt.
 • U verstrekt deze sleutelcode alleen aan medewerkers van de door u gecontracteerde zorginstantie.
 • De zorginstantie maakt slechts dan gebruik van de sleutelcode indien u geacht wordt thuis te zijn en niet reageert op normaal aanbellen.
 • Het is niet toegestaan de sleutelcode aan anderen mede te delen.
 • Bij gesignaleerd misbruik wordt de sleutelcode buiten bedrijf gesteld.

Sleutelkastje voor eigen gebruik.
Aangezien het sleutelkastje in de gemeenschappelijke ruimte wordt aangebracht, neemt u contact op met het bestuur.
Ex. Akte Art. 9.1.b en Art. 10.

Hang en Sluitwerk.

Het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur wordt gerekend tot gemeenschappelijk eigendom van de vereniging. Het onderhoud en reparatie aan dit hang- en sluitwerk, aan de kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (de gang) komt dus voor rekening van onze gezamenlijke kosten van onderhoud. Het vervangen van (verloren) sleutels is voor rekening van de eigenaar, resp. de bewoner(s).
Het onderhoud aan overig hang- en sluitwerk aan de kozijnen in uw appartement is voor eigen rekening.

Knopcilinder
Het is toegestaan om de standaard cilinder in de voordeur op eigen kosten te (laten) vervangen door een knopcilinder.

Rubber dopjes in de kozijnen van de opdekdeuren: deze zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

Sleutels vergeten en u kunt er niet meer in?
Buitengesloten bewoners melden zich eerst bij het bestuur: 06 48 84 21 51

Sleutels.

Voor de toegang aan onze appartementsgebouwen zijn aan de initiële eigenaars sleutels verstrekt. Bij de oplevering van het complex ontving u per eigenaar:

 • 3 sleutels voor de hoofdtoegangsdeuren (ANKER xxxxx BW-A xxx).
  Met 2 eigenaars per huisnummer heeft U dus max. 6 sleutels van de hoofdtoegangsdeuren ontvangen.
 • 3 Sleutels ten behoeve van de voordeur, deur van de buitenruimte en uw bergkast in de fietsenkelder plus
 • een reserve setje van 3 DOM sleutels
  Met 2 eigenaars heeft u dus max. 9 sleutels van het privégedeelte ontvangen.
 • 3 sleutels voor het openen van de brievenbus.
 • 1 automatische deuropener voor de garagedeur.

Sleutel kwijt?
De sleutels van de hoofdtoegangsdeuren kunnen zonder tussenkomst van het bestuur NIET worden nagemaakt of worden besteld.
In voorkomend geval meldt u zich bij het bestuur.
De sleutel van uw voordeur, bergkast en sleutel van de brievenbus kunt u zelf laten dupliceren in het City-centrum bij Truong Schoenreparaties-Sleutelservice.


Snijders Sloten
Helaas komt het nogal eens voor dat een van de eigenaars zichzelf buiten sluit. Van deze pech wordt door diverse “noodhulpslotenmakers” in de markt flink misbruik gemaakt. Facturen van vele honderden euro’s zijn het gevolg. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met Marcel Snijders van Snijders Sloten. Zij zijn doorgaans snel ter plaatse en rekenen een acceptabele vergoeding voor het openen van de voordeur. Voor meer informatie klikt u hier.


 

Inbraakpreventie.

dievenInbraakpreventie: er is een mogelijkheid tot het aanbrengen van een knopcilinder aan de binnenzijde van de voordeur. Je kan met de knop de deur van binnen afsluiten en van de buitenzijde met de sleutel openen.

Het bestuur verzorgt eventuele aanschaf (~50 euro) en montage in de deur.
De kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Wil je dit zelf doen? Vergeet dan niet de knopcilinder pas te laten maken op je eigen voordeursleutel. Je kan er op wachten bij:
Leverancier: Van der Winkel – 040-250 16 01
Artikel 322722 Dom knopcilinder 30T30 SKG


Andere inbraakpreventieartikelen kunt u vinden op de website van Interpolis: http://interpolispreventiewinkel.nl/