Sleutels kwijt?

Helaas komt het nogal eens voor dat een van de eigenaars zichzelf buiten sluit. Van deze pech wordt door diverse “noodhulpslotenmakers” in de markt flink misbruik gemaakt. Facturen van vele honderden euro’s zijn het gevolg. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met Marcel Snijders van Snijders Sloten. Zij zijn doorgaans snel ter plaatse en rekenen een acceptabele vergoeding voor het openen van uw voordeur van het appartement. Voordat u tot actie overgaat, neemt u contact op met het bestuur.
Voor meer informatie over Snijders Sloten klikt u hier.


Sleutelkluis

Sleutelkluis voor zorgverlening bij een calamiteit
Het bestuur van de VvE Houtwal voorziet in het kader van zorgverlening door een -door een bewoner- gecontracteerde zorginstantie, in een sleutelkluis. Deze voorziening is bestemd voor een bewoner die een zorgcontract met een alarmeringsfunctie heeft en waarbij het noodzakelijk is dat de zorginstantie toegang tot de woning verkrijgt.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging gehanteerde deur-open voorziening voor zorgaanbieders neemt u altijd contact op met het bestuur.

Sleutelkluis voor eigen gebruik.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging gehanteerde deur-open voorziening voor privebegruik neemt u altijd contact op met het bestuur.

Medio 2019 zal het intercomsysteem en het daaraan gekoppelde elektronische deur-open-systeem worden vervangen.
De verzorgende instanties krijgen, in verband met de herprogrammering van het systeem, daarvan tijdig bericht.

Hang en Sluitwerk.

Het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur wordt gerekend tot gemeenschappelijk eigendom van de vereniging. Het onderhoud en reparatie aan dit hang- en sluitwerk, aan de kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (de gang) komt dus voor rekening van onze gezamenlijke kosten van onderhoud. Het vervangen van (verloren) sleutels is voor rekening van de eigenaar, resp. de bewoner(s).
Het onderhoud aan overig hang- en sluitwerk aan de kozijnen in uw appartement is voor eigen rekening.

Knopcilinder
Het is toegestaan om de standaard cilinder in de voordeur op eigen kosten te (laten) vervangen door een knopcilinder.

Rubber dopjes in de kozijnen van de opdekdeuren: deze zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

Sleutels vergeten en u kunt er niet meer in?
Buitengesloten bewoners melden zich eerst bij het bestuur: 06 48 84 21 51

Sleutels.

Voor de toegang aan onze appartementsgebouwen zijn aan de initiële eigenaars sleutels verstrekt. Bij de oplevering van het complex ontving u per eigenaar:

  • 3 sleutels voor de hoofdtoegangsdeuren (ANKER xxxxx BW-A xxx).
    Met 2 eigenaars per huisnummer heeft U dus max. 6 sleutels van de hoofdtoegangsdeuren ontvangen.
  • 3 Sleutels ten behoeve van de voordeur, deur van de buitenruimte en uw bergkast in de fietsenkelder plus
  • een reserve setje van 3 DOM sleutels
    Met 2 eigenaars heeft u dus max. 9 sleutels van het privégedeelte ontvangen.
  • 3 sleutels voor het openen van de brievenbus.
  • 1 automatische deuropener voor de garagedeur.

Sleutel kwijt?
De sleutels van de hoofdtoegangsdeuren kunnen zonder tussenkomst van het bestuur NIET worden nagemaakt of worden besteld.
In voorkomend geval meldt u zich bij het bestuur.
De sleutel van uw voordeur, bergkast en sleutel van de brievenbus kunt u zelf laten dupliceren in het City-centrum bij Truong Schoenreparaties-Sleutelservice.


Snijders Sloten
Helaas komt het nogal eens voor dat een van de eigenaars zichzelf buiten sluit. Van deze pech wordt door diverse “noodhulpslotenmakers” in de markt flink misbruik gemaakt. Facturen van vele honderden euro’s zijn het gevolg. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met Marcel Snijders van Snijders Sloten. Zij zijn doorgaans snel ter plaatse en rekenen een acceptabele vergoeding voor het openen van de voordeur. Voor meer informatie klikt u hier.


 

Inbraakpreventie.

dievenInbraakpreventie: er is een mogelijkheid tot het aanbrengen van een knopcilinder aan de binnenzijde van de voordeur. Je kan met de knop de deur van binnen afsluiten en van de buitenzijde met de sleutel openen.

Het bestuur verzorgt eventuele aanschaf (~50 euro) en montage in de deur.
De kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Wil je dit zelf doen? Vergeet dan niet de knopcilinder pas te laten maken op je eigen voordeursleutel. Je kan er op wachten bij:
Leverancier: Van der Winkel – 040-250 16 01
Artikel 322722 Dom knopcilinder 30T30 SKG


Andere inbraakpreventieartikelen kunt u vinden op de website van Interpolis: http://interpolispreventiewinkel.nl/