Tekeningen Riolering Water Gas CV_MV Ventilatie

Inhoud map TEKENINGEN
RIOLERING WATER GAS CV MV VENTILATIE

Scheidingsstrook RIOLERING TEKENINGEN

 • Rioleringstekeningen woningen alle types
 • Tekeningenlijst 1 – Riolering Algemeen
 • Blad-01-hwa + hellingbaan Blok A en B
 • Blad-02-Kelder stramien A1 t/m A8 Blok A
 • Blad 03-water, hwa + riolering Begane grond. Blok A
 • Blad 04-water, hwa + riolering 1e verd. Blok A
 • Blad 05-water, hwa + riolering 2e, 3e, 4e verd. Blok A
 • Blad 06-water, hwa + riolering 5e verd. Blok A
 • Blad 07-water, hwa + riolering 6e verd. Blok A
 • Blad 08-water, hwa + riolering dak Blok A
 • Tekeningenlijst 2 – Riolering woningen Blok A

Scheidingsstrook WATER GAS TEKENINGEN

 • Water en Gas woningen Blok A alle types
 • Tekeningenlijst 3 – Water + gas woningen Blok A

Scheidingsstrook CV TEKENINGEN

 • CV Type woningen Blok A alle types.
 • Tekeningenlijst 4 – Centrale verwarming woningen Blok A
 • CV/MV-opstellingen woningen Blok A alle types

Scheidingsstrook VENTILATIE TEKENINGEN

 • MV Type woningen Blok A alle types
 • Tekeningenlijst 6 -Mechanische ventilatie woningen
 • Mechanische Ventilatie Schachten Blok A en B

19-1-2016
Jan Vaane

Tekeningen Elektra

Inhoud map Tekeningen Elektra

De werktekeningen in plastic tassen zijn gemaakt voor gebruik in het werk. De overige tekeningen mogen het pand niet verlaten. Voor gebruik in het werk zijn deze extra tekeningen beschikbaar voor de huisinstallateur.

 • In Blok A zijn er twee Algemene meterkasten
  • Algemene meterkast Blok A Verdeelinrichting MK-ALG-A01
   (tekening 304)
  • Algemene meterkast Blok A Verdeelinrichting MK-ALG-A02
   (tekening 305)
 • 101-Elektrische installatie Blok A – Parkeerkelder
 • 102-Elektrische installatie Blok A – Begane grond
 • 103-Elektrische installatie Blok A – 1e verdieping
 • 104-Elektrische installatie Blok A – 2e, 3e en 4e verdieping
 • 105-Elektrische installatie Blok A – 5e verdieping
 • 106-Elektrische installatie Blok A – 6e verdieping
 • 148-Elektrische installatie B.G.G. VLOER Blok A – Kinderdagverblijf
 • 201-Diverse installaties Blok A – Parkeerkelder
 • 548-Brandmeldinstallatie Blok A – Kinderdagverblijf

Scheidingsstrook

 • E-tekeningen HCPS Parkeergarage Blok A Ventilatiesysteem
 • E-tekeningen alle woningen Blok A alle W-types

Na de scheidingsstrook ELEKTRA TEKENINGEN zijn de originele tekeningen volgens Tekeningenlijst REVISIE gearchiveerd.

Laatst bijgewerkt: Jan Vaane/20-1-2016

Kadastrale Tekeningen

Inhoud van de map 07 Kadastrale Tekeningen

Bouwblok A is KOOP       Bouwblok B is HUUR
LET OP: op sommige Splitsingstekeningen is de omschrijving in de linker kolom niet juist en wordt foutief verwezen naar (A8 t/m A47)

TAB-1 Huisnummer per verdieping Houtwal 1 t/m 171

TAB-2 Uittreksel kadastrale kaart Perceel 2207

TAB-3 Beplantingsplan Buitengebied Rundgraafpark (Nicole Ramaekers)

TAB-4 Bouwblok A en B – Parkeerkelders en Bergingen 
   (Blad 1/5) juli 2003 en augustus 2003

TAB-5 Bouwblok A en B - Begane Grond
   (Blad 2/5) juli 2003 en augustus 2003

TAB-6 Bouwblok B - 1e, 2e en 3e Verdieping Huur 
   (Blad 3/5) juli 2003 en augustus 2003

TAB-7 Bouwblok B - 4e, 5e en 6e Verdieping Huur 
   (Blad 4/5) juli 2003 en augustus 2003

TAB-8 Bouwblok A - 1e t/m 6e verdieping Koop
   (Blad 5/5) juli 2003 en augustus 2003

TAB-9 INBO – Gevels blok A - Blad B6.210
   INBO - Gevel/doorsnede A3-A4 Blok A - Blad B6.212