Centrale verwarming.

Voor reparatie en onderhoud aan uw Centrale Verwarming, Mechanische Ventilatie en waterleidingen-toevoer of -afvoer belt u met:

Sankomij Installatietechniek BV,
Locht 25,
5504 KA VELDHOVEN
T: 040-253 48 90
E: info@sankomij.com

In de berging van de appartementen zijn een CV ketel met warmwatervoorziening en een mechanische afzuiging geïnstalleerd.

Centrale verwarming
Merk AWB type 3 HR24T uit 2005.
In de penthouses is dit een AWB type 3 HR28 , incl. boiler 120.02 uit 2005

sankomij

Service en Onderhoudscontract
De eigenaars is per huishoudelijk reglement verplicht het cv- onderhoud 1-jaarlijks door een erkend installateur te laten verrichten.
Onderhoud en reparatie aan de Centrale Verwarming en eventueel Mechanische Ventilatie (CV/MV) worden uitgevoerd door SANKOMIJ.
Afspraken ten behoeve van voornoemd onderhoud worden individueel gemaakt door de installateur, als ook de verrekening van de bijbehorende kosten.


Onderhoud mechanische ventilatie en aan de ventilatiekanalen.

Mechanische ventilatie
In de appartementen: Stork ventilatie- unit type CMLe 14/136
In de penthouses: CMLe14/4-5-24P

In het onderhoud en reinigen van de ventilatiekanalen dient de eigenaar zelf te voorzien.