Brandblusmiddelen en onderhoud

Onze VvE heeft een jaarlijks verplicht onderhoud aan de brandblusmiddelen. In dit bericht leest u over de inventaris van onze brandblusmiddelen en -voorzieningen met de bijbehorende onderhoudshistorie.


Inventaris:

 • Brandblussers: (2)
  • #1: bij lift Noord, naast liftingang in de garage
  • #2: bij lift Zuid, in de lifthal Zuid
 • Brandslanghaspels: (14)
  • per flat 7 stuks BG-1-2-3-4-5-6 aan de westkant van iedere verdieping
 • Droge blusleiding: 2 x
  • het afpersen van deze leiding gebeurt 1x per 5 jaar; zie onderhoudhistorie
 • Brandkasten: (2)
 • Aansluiting voor de brandweer; zie tekening.
  • de Brandkast Noord is gelegen links van de trapafgang naar de parkeergarage (flat Noord – gelegen aan de parkeerplaats)
  • de Brandkast Zuid is gelegen rechts van de gang BG
   (flat Zuid – gelegen aan de Meerhovendreef)
 • Voeding-aansluit/aftappunten: 18 stuks:
  • aansluitpunten: 2 x in de brandkasten; zie tekening.
  • aftappunten:
   • flat Noord 7 stuks; verdieping BG, 1-2-3-4-5-6 aan de westkant van de verdieping
   • flat Zuid    7 stuks; verdieping BG, 1-2-3-4-5-6 aan de westkant van de verdieping
   • flat Noord 1 stuks; verdieping-1, bij lift Noord naast de liftingang garage
   • flat Zuid 1 stuks; verdieping -1, bij lift Zuid in de lifthal garage

Onderhoudhistorie 2003 t/m 2018

 • Onderhoudscyclus eens per 5 jaar
  • Afpersen droge blusleiding (DBL) eens per 5 jaar.
  • OHC 2003-2008-2013-20182023
 • Onderhoudscyclus jaarlijks
 • OHC 121213: geen bijzonderheden
 • OHC 130924: geen bijzonderheden; afpersen DBL.
 • OHC 140113: afkeur: aarden DBL verplicht; uitgevoerd door ES&I.
 • OHC 150112: zou moeten komen in sept 2014 (vergeten te plannen) geen bijzonderheden.
 • OHC 150627: geen bijzonderheden.
 • OHC 160722: Afkeur: brandslanghaspel 4e noord: O-ring nog te vervangen.
 • OHC 170614: 14 brandslanghaspels gecontroleerd in gebouw N en Z.
  O-ring op 4de etage gebouw N is vervangen. Alle haspels zijn voorzien van een inspectiekaartje. Tevens 2 poederbrandblussers geïnspecteerd en goed bevonden. Bij beide poederbrandblussers is een brandblusser indicatorplaatje op de muur gekit.
 • OHC180807: controle en afpersen haspelslangen; controle blus-toestellen DBL aansluitpunten.
 • OHC181029: droge blusleidingen afpersen

Rookmelders.

In de appartementenflats is standaard in de gang een FIREX rookmelder PADC240 aangebracht. Deze rookmelder is NIET aangesloten op een alarmcentrale. Bij het leegraken van de 9V batterij wordt de bewoner geattendeerd door regelmatig piepen. Wij kunnen u helpen bij het vervangen van deze batterij.

Wilt u zelf de batterij vervangen?
Neem dan een 9 volts batterij Duracell tye MN1604. In de nieuwe rookmelders is voorzien in een 9V lithium batterij die langer meegaat.

Moet de rookmelder vervangen worden, dan kunt u een vervangend exemplaar bestellen bij allesveilg.nl (klik op de rookmelder hieronder; de prijs kan anders zijn bij een collectieve bestelling; neem daarvoor contact op met het bestuur).

vervanger-rookmelderHandleiding: firex padc240 rookmelder

Brandbeveiliging: Locatie Brandkast.

KIJK OP DE AFBEELDING OM DE PLAATS VAN DE BRANDKAST  (B) TE ZIEN

brandweer5509kk
Plaats van de aansluitkast B

Artikel 2.9.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken:
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Toelichting: tot de vluchtmogelijkheden worden gerekend de hallen en gangen naar de appartementen, de overloopbalkons, de trappenhallen en de trappen.