Onderhoud.

reglement1Akte van hoofdsplitsing

Het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken behoren toe aan de hoofdvereniging.
De wijze waarop dit vorm krijgt, is beschreven in artikel 9 van de splitsingsakte van zowel de hoofdvereniging als de ondervereniging.
In artikel 18 wordt beschreven hoe het gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten zijn geregeld. Bedenk dat bij het lezen van de splitsingsakte van de hoofdvereniging met “privé” bedoeld wordt: de VvE Houtwal (of een van de andere onderverenigingen).

De hoofdvereniging draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van:
 • de funderingen
 • de dragende muren en kolommen
 • het geraamte van het gebouw met ondergrond
 • het ruwe metselwerk
 • de vloeren, m.u.v. de afwerklagen in privé gedeelten (in ons geval is privé: VvE Houtwal)
 • de buitengevels, waaronder de raamkozijnen met glas, incl. de raamkozijnen met glas in de buitenruimte
 • de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijke en het privé gedeelte
 • de balkonconstructies
 • de borstweringen
 • de terrassen
 • de daken
 • de schoorstenen (= rookgasafvoerkanalen en ventilatieschachten)
 • het buitenterrein
 • de inrichting van het buitenterrein; dit zijn o.a. de groenvoorziening/ parkeergelegenheden op maaiveldniveau, verkeersborden, paaltjes;
 • de hellingbanen op het buitenterrein
 • het hek- en traliewerk, voor zover geen privé- afscheidingen
 • de overkapping boven de entree
 • het hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten, voor zover dit niet uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekt: (in ons geval is privé: VvE Houtwal).
 • de (ondergrondse) containerruimte
 • de technische installaties met de daarbij behorende leidingen en voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekken: (in ons geval is privé: VvE Houtwal)
  • luchtbehandeling,
  • vuilafvoer,
  • hemelwaterafvoer,
  • riolering,
  • gasleidingen,
  • waterleidingen,
  • hydrofoor,
  • elektriciteitsleidingen,
  • telefoonleidingen,
  • gemeenschappelijke antenne,
  • bliksembeveiliging,
  • liften,
  • alarminstallaties,
  • oproepsystemen,
  • deuropeners.

Aan al deze gemeenschappelijkheden mogen zonder toestemming van de vergadering van de hoofdvereniging geen veranderingen worden aangebracht.


Akte van ondersplitsing VvE Houtwal

De ondervereniging VvE Houtwal draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van:

de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken van de VvE Houtwal, voor zover aanwezig en niet vallende onder de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken krachtens de hoofdsplitsing (zoals hierboven genoemd):

 • de vloeren**, m.u.v. de afwerklagen in de privé gedeelten (lees hier privé gedeelte: uw woning incl. buitenruimte) op de begane grond en de verdiepingen.
  • **De vloeren zijn van de hoofdvereniging; 
  • De afwerklagen van de gemeenschappelijke vloeren zijn van de VvE Houtwal (zoals de stenen vloer in de entree)
  • De afwerklagen van uw woning behoren tot uw privé domein.
 • de deuren die de scheiding vormen tussen privé en gemeenschappelijke gedeelten: (o.a. de voordeur van uw woning is dus van de VvE Houtwal)
 • het hang- en sluitwerk aan kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur is dus van de VvE Houtwal)
 • hallen en trappenhuizen
 • parkeerkelder
 • toegang tot de parkeerkelder
 • fietsenstalling
 • ruimte waarin de bergingen gerealiseerd zijn

Aan al deze gemeenschappelijkheden mogen zonder toestemming van de vergadering van de hoofdvereniging geen veranderingen worden aangebracht.
Over het onderhoud en de inrichting hiervan (inclusief privé gedeelten) moet afzonderlijk worden beslist door de ALV.
De kosten van het beheer en het dagelijks en meerjarig onderhoud vindt u terug in de jaarstukken.


Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten.

In de aktes van hoofdsplitsing en ondersplitsing is de rubriek Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten opgenomen. Dit beslaat de artikelen 17 t/m 23.
In artikel 18 wordt met name beschreven welk onderhoud voor rekening van de eigenaar/gebruiker is. Dit betreft het onderhoud van:

 • het schilder-, behang- en tegelwerk
 • het onderhoud van de plafonds
 • de afwerklagen van vloeren en balkons
 • het stucwerk
 • de deuren en ramen
 • hang- en sluitwerk en de vervanging daarvan
 • het schoonhouden en ontstoppen van sanitair
 • de leidingen (alleen die tot uw eigendom zijn)
 • individuele verwarmingsinstallatie, incl. vernieuwing
 • het schilderwerk aan de radiatoren
 • deuren en raamkozijnen met glas (geen vernieuwing)

Als gezamenlijk eigenaar rusten op ons (VvE Houtwal) en op u als individuele eigenaar/gebruiker een verplichting tot onderhoud.
In simpele bewoordingen: al het onderhoud aan zaken achter de voordeur zijn voor rekening van de eigenaar/gebruiker.
De VvE Houtwal heeft onderhoudscontracten voor dagelijks onderhoud en met een meerjarig onderhoudsplan voorzien wij in onderhoud van de gemeenschappelijke zaken.

Bron: splitsingsakte

Onderhoudskosten VvE Houtwal.

verslagclubdagVerdeling van onderhoudskosten

Specifieke kosten die de VvE Houtwal ten deel vallen zijn:

Bouw:
de kosten van onderhoud en beheer van:

 • de garageroldeur (1),
 • de deur (1) van de fietsenkelder,
 • de toegangsdeuren (8) op de begane grond,
 • alle hang en sluitwerk aan genoemde deuren.
  Deze deuren staan ten dienste van de VvE Houtwal en vormen de afscheiding tussen gemeenschappelijk (VvE Rundgraafpark) en privé, waarbij privé gelezen moet wordt als de (40) eigenaars VvE Houtwal.
 • De afwerking van de overkapping van de entree Noord.
 • De afwerklagen van overloopbalkons (wado of tegels) en stucwerk.
 • Noot: de afwerklagen van de buitenruimtes zijn voor rekening eigenaar

Installaties:
de kosten van verbruik, onderhoud en beheer van:

 • Luchtbehandeling (afzuiging en CO2/LPG detectie-installatie)
 • Hemelwaterafvoer van de overloopbalkons
 • Riolering vanaf sifon tot aan de standleidingen (niet van privé)
 • Gas (n.v.t.)
 • Water (excl. de relatieve kosten van afname voor het kinderdagverblijf)
 • Hydrofoor (excl. de relatieve kosten t.b.v. kinderdagverblijf en fysio)
 • Elektra (excl. het breukdeel van de kosten van gemeenschappelijk energieverbruik van vuilwaterpomp, openbare verlichting en hellingbaanverlichting)
 • GSM Telefoonaansluiting (in beide liften)
 • Liften, incl. keuring (flat Noord en flat Zuid)
 • Alarm (n.v.t.)
 • Videosysteem (en deur-open installatie flat Noord en flat Zuid)

Na mededeling in de ALV2013 is deze nadere toelichting als een bijlage toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.