Onderhoud aan de Bestrating.

  • In 2014 is er onderhoud voorzien aan de bestrating van het complex. Het bestuur heeft een verzoek bij de hoofdvereniging ingediend voor het aanbrengen van parkeerpaaltjes op de trottoirs om wild parkeren op het trottoir tegen te gaan.
  • In 2015 is voorzien in het wijzigen van de klinkerbestrating van het voetpad  tussen de achteruitgang van flat Noord en het looppad naar het Atrium. Dit was noodzakelijk omdat frequent auto’s parkeerden op deze overloop. De bestaande klinkers zijn vervangen door zwarte en witte klinkers en is nu herkenbaar als “zebrapad”. Door het duidelijker kenbaar maken van dit voetpad is het parkeren op deze oversteek aanmerkelijk afgenomen.
  • In 2016 zal het bankje bij de afvalcontainers worden verplaatst naar het NP vak. Dit bankje blokkeerde op het voetpad de vrije doorgang  voor rolstoel- en scootmobiel-gebruikers op weg naar de afvalcontainers.
  • Bestrijding van mosvorming en algengroei. Onze tuinman (ERGON) heeft een proef gedaan om mosvorming en algengroei tegen te gaan. Aangezien er niet met chemische middelen mag worden gewerkt, zijn als proef de parkeerplaatsen tegenover het kinder-dagverblijf behandeld met een hoge druk stoomreiniger.
  • Bij het eerstkomende tuinonderhoud wordt weggespoeld zand bij steunmuren en pilaren aangevuld.