Laatste nieuws

De ALV 2019 VvE Houtwal wordt gehouden
op dinsdag 26 maart 2019 – 14:00 uur – De Schalm 
Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Vanaf 28 februari 2019 kunt u zich via op de Ledenpagina aanmelden als u onze algemene ledenvergadering gaat bezoeken.
De vergaderstukken zijn 11 maart 2019 in uw bezit.


Lopende actiepunten

27/02/19-Glaswas buiten vanaf 07:30 uur
12/02/19-deur trappenhal zuid 2e verdieping gangbaar maken
11/02/19-lekkage aan raam herstellen

Afgehandelde actiepunten

Afgehandelde actiepunten kunt u teruglezen in de rubriek Actiepunten en op deze pagina .

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even
contact op met het bestuur.


Voorlopige Agenda ALV 2019

 1. Opening
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. Jaarrekening boekjaar 2018 VvE Rundgraafpark
 8. Meerjarig onderhoudsplan 2019-2048 VvE Rundgraafpark
 9. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2020 VvE Rundgraafpark
 10. Jaarrekening boekjaar 2018 VvE Houtwal
 11. Meerjarig onderhoudsplan 2019-2048 VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2020 VvE Houtwal
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019
 14. Overige te behandelen voorstellen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting