Laatste nieuws

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even
contact op met het bestuur.

Lopende actiepunten

02-jan-2020 Nieuwjaarsborrel V.v.E “Houtwal”.
De jaarlijkse nieuwjaarsborrel voor onze bewoners wordt gehouden op donderdag 2 januari 2020 van 17:00 – 20:00 uur in het Grand Cafe


december 2019
-Regulier onderhoud aan de liften en veiligheidskeuring 2019
-Uitvoering herinrichting parkeerterrein


november 2019
05/11/19-Offerte aangevraagd voor het aanbrengen van een antislip voorziening in de garage
00/11/19-Onderhoud aan uw C.V.-ketel is gepland in november.


Activiteiten in het Atrium en Grand Café

Afgehandelde actiepunten

Het doel van de actiepuntenlijst is om de vragen, klachten en opmerkingen van eigenaars en bewoners onder de aandacht te houden en waar nodig deze punten ten uitvoer te geven aan de beheerder van de onze vereniging of aan de hoofdvereniging. Onder Lopende actiepunten vindt u tevens die zaken die bij ons onder de aandacht staan.

24/10/19-glaswas buiten (2019-3)
21/10/19-liftonderhoud-regulier OHC aan beide liften
15/10/19-legionella controle [contract]

14/11/19-vervangen verlichting lift noord
08/10/19-Onderhoud hydrofoor
[contract]
29/08/19-Vuilwaterpompen vervangen
26/08/19-glaswas binnenglas (2)

19/08/05-regulier liftonderhoud-Extra: knop-0-Noord
24/07/19-terrasbelazing-profielstrippen uitgeleverd
23/07/19-notulen ALV VVERGP 2019 beschikbaar
23/07/19-verhuizing zuid
12/07/19-reinigen hekwerk flat Noord [2894]
05/07/19-1e schoonmaak door Verhagen|Snels
03/07/19-glaswas buiten (2019-02)
03/07/19-lekkage aan raam zuid-4e-39 (met hoogwerker) [2739]
03/07/19-screens afhangen zuid-5e-40 (met hoogwerker) [2739]
30/06/19-AED in het Rundgraafpark beschikbaar
17/06/19-liftonderhoud-regulier OHC aan beide liften
11/06/19-lekkage berging HWA 31 [2867]
04/04/19-noodverlichtingsarmaturen-BG-N [13/06/19]
02/05/19-afsmeren kanaalplaten bij parkeerplaats 36 [DO]
08/05/19-controle brandblusmiddelen [contract]
06/05/19-glaswas binnen [contract]
25/03/19-lekkage garagemuren oost/noord [2766]
05/04/19-middendeur-overloopbalkon-6e zuid-[2775]
05/04/19/-deur trappenhal zuid 2e verdieping gangbaar maken [2721]
28/03/19-deurautomaten noord onttrekken aan groep noodverlichting [2777]
28/03/19-onderhoud noodverlichting-[contract]
27/03/19-cilinder deurautomaat-zuid gangbaar maken
26/03/19-onderhoud lijngoten en straatkolken
19/03/19-lekkage 6e zuid overloopbalkon [2763]
14/03/19-vervangen van de elektriciteitsmeters
11/03/19-vergaderstukken ALV zijn in uw bezit


Te Koop-documenten

Bij de verkoop van een appartementsrecht komen veelvuldig dezelfde vragen voorbij. De antwoorden hierop vindt u in bijgaande documenten. Mochten naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, neem dan even contact op met het bestuur. Wij helpen u graag.

Standaard documenten:

Modelreglement 1992
Akte van splitsing hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark”
Akte van splitsing ondervereniging V.v.E. “Houtwal”
Huishoudelijk reglement: versie 14 per 26 maart2019
Energielabel: B geldt voor het gehele complex.
Bewonersverklaring ex. Art 26 Akte van splitsing bij overdracht
Gebruikersverklaring in geval van verhuur van het appartementsrecht

Pakket vergaderstukken, met daarin

De notulen van de 2 laatste algemene ledenvergaderingen
Begroting lopend boekjaar en toekomstig jaar
Exploitatieoverzicht laatste 2 afgesloten boekjaren
Servicekosten lopend en toekomstig jaar

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden voor 1 april. Indien aspirant kopers nader informatie van onze V.v.E. “Houtwal” willen ontvangen, wordt daarin voorzien door middel van onze website.