Airconditioning.

De voorwaarden voor het verlenen van toestemming voor het plaatsen van een airco installatie is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De installatie moet voldoen aan de gemeentelijke regelgeving:

Milieuregelgeving:
Vermogen > 1,5 kW  wet milieubeheer  geluidsvoorschriften
Vermogen < 1,5 kW APV artikel 4.1.5.  geen geluidshinder voortbrengen ander dan maximale gevelbelasting 50 dB, 45 dB, 40 dB (middag, avond, nacht)

40 dB is vergelijkbaar met een inbouwvaatwasser tijdens bedrijf.

Bouwregelgeving:
Besluit bouwvergunningvrije of lichte bouwvergunningsplichtige (Bblbb) artikel 3.1.k = ja, dan aanvragen.

Brandveiligheidseisen: Zoals vastgelegd in het bouwbesluit.

Installatie en onderhoud: Alleen uit te voeren door een STEK erkende installateur. Bij installaties met een koelmiddel inhoud van meer dan 3 kg is een jaarlijkse onderhoudsverplichting en de aanwezigheid van een onderhoudslogboek.

Voorwaarden:
Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de hoofdvereniging. Zij beoordeelt het verzoek op bovenstaande punten en op de esthetische invloed hiervan. De aanvraag loopt via ons bestuur. U kunt uw aanvraag indienen middels het formulier op de contactpagina.