Laatste nieuws

De ALV 2019 VvE Houtwal wordt gehouden
op dinsdag 26 maart 2019 – 14:00 uur – De Schalm 
Reserveer deze datum alvast in uw agenda.


Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even
contact op met het bestuur.

Lopende actiepunten

11/02/19-Liften regulier onderhoud.
11/01/19-Achterblijvende schoonmaakkwaliteit 

11/01/19-Controle schoonmaak (BG+3)

Behandelde actiepunten vanaf 26 maart 2018

kennisbank1
 • 06/01/19-Storing aan de verlichting parkeerterrein. [2662]
 • 03/01/19-Werkrooster schoonmaak 2019
 • 17/12/18-Rooster papiercontainers 2019 rondsturen
 • 17/12/18-Planning liftonderhoud 2019 in website
 • 14/11/18-herinrichten parkeerterrein
  Inventariserend gesprek met bestuur VvE-RGP en verkeersdeskundige
 • 12/12/18-controle dakvalbeveiliging
 • 03/12/18-regulier liftonderhoud
 • 28/11/18-armatuur hellingbaan vervangen (2624/1)
 • 26/11/18-controle schoonmaakwerk; negatief
 • 22/11/18-lekkage parkeergarage HWA2 (2591/2)
 • 01/11/18-HWA1 lekkage van het sedumdak bij parkeerplaat 29 (2591/1); lekkage is gestopt.
 • 10/11/118-achterblijvende schoonmaakkwaliteit
 • 07/11/18-sensor garageverlichting zuid hersteld
 • 07/11/18-dakafzuigventilator flat noord tikkend geluid verholpen
 • 30/08/18 Lekkage HWA doorvoer garagemuur noord  hersteld (2506)
 • 29/10/18 Brandblusmiddelen: afpersen DBL
 • 23/10/18 Glaswas [3] onbereikbaar glas
 • 22/10/18 Liftonderhoud regulier
 • 12/10/18 Graafwerkzaamheden voor aanleg drainage Meerhovendreef
 • 11/10/18 Ontruimingsoefening Kinderdagverblijf om 11:00 uur
 • 31/08/18 Opdracht aanleg drainage Rundgraafpark (2503)
 • 01/1018 Storing aan intercom zuid (2543) Call module vervangen.
 • 24/09/18 Achterstallig onderhoud sedumdak aangemeld; 28/09 OK.
 • 24/09/18 Schoonmaak RVS delen van de liften manco; 28/09 OK
 • 13/09/18 Parkeerpaaltje t.o. vuilcontainer is vervangen (2518)
 • 12/09/18 Overleg met ‘thuis over uitstaande actiepunten.
 • 04/09/18 Herstellen beschadigde bestrating door graafwerkzaamheden NKM
 • 31/08/18 Glaswas binnen
 • 29/08/18 Legionella controle; geen afwijkingen
 • 15/08/18 Deur trappenhuis flat Noord klemt; rep. 2455
 • 14/08/18 Web versie van het huishoudelijk reglement toegevoegd.
 • 14/08/18 Web versie van bestuurstaken en beheertaken toegevoegd.
 • 07/08/18 Controle brandblusmiddelen
 • 07/08/18 Liftonderhoud augustus
 • 25/07/18 Reparatie bolarmatuur hellingbaan.
 • 21/07/18 Waarschuwingslampen garagerolder vervangen.
 • 17/07/18 Glasbewassing uitgevoerd en lekkages aan ramen verholpen.
 • 12/07/18 Informatie voor het Rundgraafpark staat vanaf nu HIER
 • 12/07/18 Notulen ALV VvE Rundgraafpark zijn beschikbaar.
 • 01/06/18 Appartementen te koop aan de Houtwal 4-43
 • 01/06/18 Nieuwsbrief RSZk juni 2018
 • 29/06/18 Reparatie aan beluchting (2390)
 • 29/06/18 Reparatie aan afvoerkanaal Zuid/Oost (2390)
 • 29/06/18 Reparatie aan de daklijst van app #43 (2390)
 • 13/06/18 Regulier onderhoud daken door DakAccent
 • 08/06/18 Regulier onderhoud aan de garage ventilatie en gasdetectie
 • 06/06/18 Regulier Onderhoud aan de garagerolder
 • 04/06/18 Regulier onderhoud aan de liften.
 • 30/05/18 organiseert RSZK en SWOVE een eetactiviteit in het Grand Café: Ontmoeten in de wijk: Wat staat er op het menu?
 • 30/05/2018-Wateroverlast Rundgraafpark.  Behandeling van dit onderwerp en overige zaken die tijdens onze laatste ALV werden benoemd, is tijdens  de ALV VVERGP 2018 op 30-5-2018. Actie: wordt in gang gezet.
 • 30/05/18-Reguliere liftkeuring beide liften 08:00 tot 13:00; geen keuringspunten
 • 25/05/18 Privacy :
  Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
  25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
  De inhoud van deze verordening kunt u hier lezen:
  Handleiding en Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
  Lees ook de pagina Privacy met de privacyverklaring die onze vereniging hanteert. Met de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving per 25 mei a.s. hebben wij aanleiding gevonden om het archief van onze VvE Houtwal op te schonen. Binnenkort ontvangt u als eigenaar de niet langer relevante correspondentie die wij in ons archief aantroffen, op uw postadres.
 • 08/05/18 Glasbewassing Binnen
 • 07/05/18 Privacyverklaring opgenomen in deze website
 • 01/05/18 Nieuwsbrief RSZk mei
 • 01/03/18 Beldrukker van de intercom flat Noord blijft soms hangen; er is een reparatieverzoek uitgezet (VVE-2288).
 • 22/01/18: onderhoud aan bestrating looppad rondom RGP (VVE-2238).
 • 01/04/18-Er is schade gemeld aan een wandarmatuur van de buitenverlichting van de hellingbaan (VVE-2329).
 • 16/04/18-Liftonderhoud-23161-geen bijzonderheden
 • 05/04/18-defect aan ondergrondse afvalcontainers gemeld aan de gemeente en gerepareerd door het opnieuw programmeren van de bedieningsunits.
 • 30/03/18 I.v.m. Pasen werden de papiercontainers zaterdag 31/3 geleegd.
 • 01/04/18 Nieuwsbrief RSZK april
 • 01/03/18 Nieuwsbrief RSZK maart