Laatste nieuws

Op deze pagina leest u over de lopende actiepunten.

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even
contact op met het bestuur.

Lopende actiepunten

06/05/19-terrasbelazing-profielstrippen [verwacht week 25]

Afgehandelde actiepunten

12/07/19-reinigen hekwerk flat Noord [2894]
05/07/19-1e schoonmaak door Verhagen|Snels
03/07/19-glaswas buiten
03/07/19-lekkage aan raam zuid-4e-39 (met hoogwerker) [2739]
03/07/19-screens afhangen zuid-5e-40 (met hoogwerker) [2739]
30/06/19-AED in het Rundgraafpark beschikbaar
17/06/19-liftonderhoud-regulier OHC aan beide liften
11/06/19-lekkage berging HWA 31 [2867]
04/04/19-noodverlichtingsarmaturen-BG-N [13/06/19](klaar)
02/05/19-afsmeren kanaalplaten bij parkeerplaats 36 [DO](klaar)
08/05/19-controle brandblusmiddelen [contract](klaar)
06/05/19-glaswas binnen [contract](klaar)
25/03/19-lekkage garagemuren oost/noord [2766] (klaar)
05/04/19-middendeur-overloopbalkon-6e zuid-[2775](klaar)
05/04/19/-deur trappenhal zuid 2e verdieping gangbaar maken [2721](klaar)
28/03/19-deurautomaten noord onttrekken aan groep noodverlichting [2777] (klaar)
28/03/19-onderhoud noodverlichting-[contract](klaar)
27/03/19-cilinder deurautomaat-zuid gangbaar maken (klaar)
26/03/19-onderhoud lijngoten en straatkolken (klaar)
19/03/19-lekkage 6e zuid overloopbalkon [2763] (klaar)
14/03/19-vervangen van de elektriciteitsmeters (klaar)
11/03/19-vergaderstukken ALV zijn in uw bezit (klaar)