Beheertaken

Compagnon Vastgoedbeheer

De onderstaande beheertaken worden in overeenstemming met de Overeenkomst VVE-BEHEER uitgevoerd door
Compagnon Vastgoedbeheer 


A0 Bestuurlijk beheer
A1 Eigenarenregister
A2 Schadeclaims
A3 Ledenvergadering
A4 Eigendomsoverdrachten (k.k.)


B1.0 Technisch beheer
B1.1 Bewaken staat van onderhoud vs. MJOB
B1.2 Signaleren van afwijkingen B1.1
B1.3 Begeleiden onderhoudswerkzaamheden
B1.4 Afstemming uitvoerende aannemers


B2.0 Klein onderhoud (DO)
B2.1 Info aan bestuur over onder handen werk
B2.2 Registratie werkverzoeken (vm.)
B2.3 Beoordelen en uitzetten werkverzoeken
B2.4 Controle klein onderhoud
B2.5 Gereed melding klein onderhoud
B2.6 Factuurbeoordeling werkopdrachten
B2.7 Betaalbaar stellen geacc. Facturen
B2.8 Bereikbaarheid 24 uurdienst
B2.9 Noodzakelijke reparaties <5 dgn.


B3.0 Periodiek onderhoud (PO)
B3.1 PO: Jaarbegroting aan bestuur
B3.2 PO: Technische omschrijving PO
B3.3 PO: Advies en selectie aannemers
B3.4 PO: Offertes en aanbesteding
B3.5 PO: Offerte beoordeling/aanbesteding
B3.6 PO: Gunningsadvies aan bestuur
B3.7 PO: Opdrachtverstrekking
B3.8 PO: Directie over het werk
B3.9 PO: Controle uitvoeren
B3.10 PO: Oplevering werk
B3.11 PO: Controle op ingediende termijnen
B3.12 PO: Betaalbaar stellen termijnen
B3.13 PO: Opstellen financieel overzicht


B4.0 Contract Onderhoud
B4.1 Technische Omschrijving OHC
B4.2 Advies en selectie aannemers
B4.3 Offertes en aanbesteding
B4.4 Offerte beoordeling/aanbesteding
B4.5 Gunningsadvies aan bestuur
B4.6 Opdrachtverstrekking
B4.7 Directie over het werk
B4.8 Controle uitvoeren
B4.9 Factuurbeoordeling
B4.10 Contract aanpassingen


B5.0 Diversen
Actualiseren MJOP 1x per jaar
Archiveren


C0 Financieel Administratief beheer
C1 Correspondentie ALV en notulen
C2 Incasso en bewaking servicekosten
C3 Contract onderhoud
C4 Begroting en Jaarrekening
C5 Factuur betaling
C6 Handmatig vorderen
C7 Incassotraject
C8 Tussentijds overzicht
C9 Beheer incassomachtigingen
C10 Bewaken solvabiliteit leveranciers


D0 Consultancy: 
D1 Bemoeienis overheidsinstanties
D2 Incassoprocedures
D3 Opstellen MJOP
D4 Extra ALV-vergaderingen
D5 Schadeherstel en toezicht ex. verzekering
D6 Beoordelen bouwtechnisch onderzoek
D7 Naleving reglementen
D8 Gerechtelijke procedures- Juridische zaken