Laatste nieuws

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even
contact op met het bestuur.

Lopende actiepunten

25/03/20 ALV2020: de algemene ledenvergadering is gepland op woensdag 25 maart in De Schalm. U ontvangt de vergaderstukken in de week van 9 maart.

12/10/20 Planning buitenglaswas 3
09/07/20 Planning buitenglaswas 2
24/02/20 Planning buitenglaswas 1
27/01/20 Het aanbrengen van parkeerbelijning
22/01/20 schoonspuiten hellingbaan

Afgehandelde actiepunten

Het doel van de actiepuntenlijst is om de vragen, klachten en opmerkingen van eigenaars en bewoners onder de aandacht te houden en waar nodig deze punten ten uitvoer te geven aan de beheerder van de onze vereniging of aan de hoofdvereniging. Onder Lopende actiepunten vindt u tevens die zaken die bij ons onder de aandacht staan.

13/01/20 Uitvoering herinrichting parkeerterrein tot 20 januari.
Herinrichting van het parkeerterrein. 
In de week van 13 tot 20 januari gaat het parkeerterrein op de schop. De fietsenstalling krijgt een plaatsje op de huidige NP Plaats. De “biggenruggen” gaan er uit om, indien mogelijk, er vooruit te kunnen uitrijden. Ook komt er een brede doorsteek zodat, bij een door vrachtverkeer afgesloten uitgang u er altijd in en uit kan. Verder komt er een lange parkeerplaats voor de invalide-bus en twee dubbele parkeerplaatsen voor de bezorgdiensten. Dus vooruit erin… en vooruit er uit!

04/01/20 EXTRA Ophaaldag plastic;
07/01/20 Afbouw kerstactiviteiten Atrium 10:00 uur
02/01/20 Nieuwjaarsborrel V.v.E “Houtwal”
—– 2019 —–
16/12/19-vervangen intercomsysteem en huistelefoons
09/12/19-Onderhoud liften
06/12/19-veiligheidskeuring liften
30/11/19-Onderhoud aan uw C.V.-ketel is gepland in november

05/11/19-Offerte aangevraagd voor het aanbrengen van een antislip voorziening in de garage; wordt behandeld tijdens de ALV2020
24/10/19-glaswas buiten (2019-3)
21/10/19-liftonderhoud-regulier OHC aan beide liften
15/10/19-legionella controle [contract]

14/11/19-vervangen verlichting lift noord
08/10/19-Onderhoud hydrofoor
[contract]
29/08/19-Vuilwaterpompen vervangen
26/08/19-glaswas binnenglas (2)

19/08/05-regulier liftonderhoud-Extra: knop-0-Noord
24/07/19-terrasbelazing-profielstrippen uitgeleverd
23/07/19-notulen ALV VVERGP 2019 beschikbaar
23/07/19-verhuizing zuid
12/07/19-reinigen hekwerk flat Noord [2894]
05/07/19-1e schoonmaak door Verhagen|Snels
03/07/19-glaswas buiten (2019-02)
03/07/19-lekkage aan raam zuid-4e-39 (met hoogwerker) [2739]
03/07/19-screens afhangen zuid-5e-40 (met hoogwerker) [2739]
30/06/19-AED in het Rundgraafpark beschikbaar
17/06/19-liftonderhoud-regulier OHC aan beide liften
11/06/19-lekkage berging HWA 31 [2867]
04/04/19-noodverlichtingsarmaturen-BG-N [13/06/19]
02/05/19-afsmeren kanaalplaten bij parkeerplaats 36 [DO]
08/05/19-controle brandblusmiddelen [contract]
06/05/19-glaswas binnen [contract]
25/03/19-lekkage garagemuren oost/noord [2766]
05/04/19-middendeur-overloopbalkon-6e zuid-[2775]
05/04/19/-deur trappenhal zuid 2e verdieping gangbaar maken [2721]
28/03/19-deurautomaten noord onttrekken aan groep noodverlichting [2777]
28/03/19-onderhoud noodverlichting-[contract]
27/03/19-cilinder deurautomaat-zuid gangbaar maken
26/03/19-onderhoud lijngoten en straatkolken
19/03/19-lekkage 6e zuid overloopbalkon [2763]
14/03/19-vervangen van de elektriciteitsmeters
11/03/19-vergaderstukken ALV zijn in uw bezit


Papiercontainers 2020

Het rooster voor het buitenzetten van de papiercontainer voor 2020 is aanwezig in het publicatiebord in de entree.

De afvalverwerking wordt geregeld door de gemeente Veldhoven. Voor het verwerken van het dagelijks huisvuil zijn er op ons terrein 3 ondergrondse containers geplaatst. Een 4e containers is geschikt voor alleen flessenglas. De bewoners van het Rundgraafpark hebben een gemeentepas voor het inwerpen van de huisvuilzakken. De toegangspas blijft eigendom van de gemeente en moet bij verhuizen bij de woning blijven. Bij verlies of diefstal van de toepgangspas kunt u tegen betaling een nieuwe toegangspas aanvragen bij de gemeente.

papiercontainers

Het buitenzetten van de containers doe je het handigst zo:

 • Haal eerst een container op.
 • Je drukt op het bedieningspaneel van de roldeur pijl omhoog totdat de deur volledig omhoog is.
 • Zet de container #1 in de opening van de roldeur om er voor te zorgen dat de deur open blijft en haal de andere container #2 op.
 • Zet de containers buiten tegen de beschermrand van de schansmuur.
 • De roldeur sluit automatisch binnen 15 seconden.
wp_20141112_11_52_19_pro
KLEP ACHTER DE BAK
wp_20141112_11_52_37_pro
NIET ZO

Als je niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners die op de lijst zijn vermeld. Het “dienstrooster” hangt in het informatiebord in de entree.

Bij het terugplaatsen van de container moet het deksel achter de container hangen en niet rechtopstaand tegen de muur geplaatst worden, anders krijg je de deksel op je hoofd!


Papiercontainers: oud papier en karton

De 2 papiercontainers die in de garage staan, worden wekelijks op MAANDAG buiten gezet met medewerking van een aantal bewoners.

Op de ophaaldag moeten de containers vóór 8:00 uur buiten gezet zijn bij de losplaats, onderaan onze hellingbaan. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.
Ter voorkoming van vandalisme en/of brandstichting mogen de (gevulde) containers niet eerder worden buiten gezet dan 07.00 uur en niet later worden binnen gezet dan 18.00 uur.

Wanneer de ophaaldag valt op een erkende feestdag dan worden de containers op een latere dag geleegd. U krijgt hiervan bericht. De gewijzigde ophaaldag is te vinden op de website van Baetsen

Wanneer U niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners.

Glas
U brengt uw lege flessen en oude gloeilampen naar de inzamelcontainer op ons terrein.

Plastic, metaal en drankkartons (PMD) Ophaaldata in 2020
Wekelijks op iedere woensdag worden de PMD zakken opgehaald.

Klein Chemisch Afval (KCA) Ophaaldata in 2020
Informatie over KCA kunt u vinden op de website van de gemeente: https://www.veldhoven.nl/afvalinzameling

 • In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met een van de leden van het bestuur.
  Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.

Overig afval dat niet wordt opgehaald of verzameld, brengt u zelf naar de Milieustraat Veldhoven. Heeft u daar een probleem mee? Vraag dan het bestuur naar de oplossing.

Liftonderhoud

Planning liftonderhoud 2020:

De servicebeurten voor beide liften staan in 2020 gepland op:

| 10 feb | 14 apr | 8 jun | 24 aug | 5 okt | 1 dec |

Voor urgente storingen buiten kantooruren belt u direct met het storingsnummer dat boven iedere liftdeur op de sticker vermeld is. Deze sticker vindt u ook in de lift.

U gebruikt dit nummer alleen voor totale uitval van de lift; u meldt zich met Houtwal en huisnummer.

Overige gebreken, die de werking van de lift niet belemmeren, meldt u bij voorkeur met dit formulier of belt u even met een van de leden van het bestuur.

 • Als u IN de lift zit en deze is tot stilstand gekomen en de deur gaat niet open, dan drukt u op de deur open knop;
 • Gaat de deur dan nog niet open, dan drukt u op de belknop totdat u contact krijgt met de storingsdienst;
 • Gelieve voor overige storingen aan de liften altijd eerst een van de bestuursleden te benaderen; dit om onnodige kosten te voorkomen.

Liften: Contract met A.S. Lifttechniek
Voor reparatie en onderhoud aan de liften 
Lift Noord 550901
Lift Zuid 550902
Telefoonaansluiting in de lift: GSM netwerk
Verhuizingen:  s.v.p. melden bij het bestuur in verband met het aanbrengen van liftbescherming.
Afmetingen van de lift: De deurbreedte van de liftingang is 90 cm. De liftkooi is 2,20 m hoog en 2,00 meter diep.