Laatste nieuws

evenkijken1Lopende zaken:

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even contact op met het bestuur. 

 • 00/08/18 (planning) Overleg met ‘thuis over uitstaande actiepunten.
 • 25/07/17 Deur trappenhuis flat Noord klemt; rep. 2455 uitgezet voor 15 augustus.

nieuwsbriefBehandelde actiepunten vanaf 26 maart 2018

 • 14/08/18 Web versie van het huishoudelijk reglement toegevoegd.
 • 14/08/18 Web versie van bestuurstaken en beheertaken toegevoegd.
 • 07/08/18 Controle brandblusmiddelen
 • 07/08/18 Liftonderhoud augustus
 • 25/07/18 Reparatie bolarmatuur hellingbaan.
 • 21/07/18 Waarschuwingslampen garagerolder vervangen.
 • 17/07/18 Glasbewassing uitgevoerd en lekkages aan ramen verholpen.
 • 12/07/18 Informatie voor het Rundgraafpark staat HIER
 • 12/07/18 Notulen ALV VvE Rundgraafpark zijn beschikbaar.
 • 01/06/18 Appartementen te koop aan de Houtwal 4-43
 • 01/06/18 Nieuwsbrief RSZk juni 2018
 • 29/06/18 Reparatie aan beluchting (2390)
 • 29/06/18 Reparatie aan afvoerkanaal Zuid/Oost (2390)
 • 29/06/18 Reparatie aan de daklijst van app #43 (2390)
 • 13/06/18 Regulier onderhoud daken door DakAccent
 • 08/06/18 Regulier onderhoud aan de garage ventilatie en gasdetectie
 • 06/06/18 Regulier Onderhoud aan de garagerolder
 • 04/06/18 Regulier onderhoud aan de liften.
 • 30/05/18 organiseert RSZK en SWOVE een eetactiviteit in het Grand Café: Ontmoeten in de wijk: Wat staat er op het menu?
 • 30/05/2018-Wateroverlast Rundgraafpark.  Behandeling van dit onderwerp en overige zaken die tijdens onze laatste ALV werden benoemd, is tijdens  de ALV VVERGP 2018 op 30-5-2018. Actie: wordt in gang gezet.
 • 30/05/18-Reguliere liftkeuring beide liften 08:00 tot 13:00; geen keuringspunten
 • 25/05/18 Privacy :
  Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
  25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
  De inhoud van deze verordening kunt u hier lezen:
  Handleiding en Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
  Lees ook de pagina Privacy met de privacyverklaring die onze vereniging hanteert. Met de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving per 25 mei a.s. hebben wij aanleiding gevonden om het archief van onze VvE Houtwal op te schonen. Binnenkort ontvangt u als eigenaar de niet langer relevante correspondentie die wij in ons archief aantroffen, op uw postadres.
 • 08/05/18 Glasbewassing Binnen
 • 07/05/18 Privacyverklaring opgenomen in deze website
 • 01/05/18 Nieuwsbrief RSZk mei
 • 01/03/18 Beldrukker van de intercom flat Noord blijft soms hangen; er is een reparatieverzoek uitgezet (VVE-2288).
 • 22/01/18: onderhoud aan bestrating looppad rondom RGP (VVE-2238).
 • 01/04/18-Er is schade gemeld aan een wandarmatuur van de buitenverlichting van de hellingbaan (VVE-2329).
 • 16/04/18-Liftonderhoud-23161-geen bijzonderheden
 • 05/04/18-defect aan ondergrondse afvalcontainers gemeld aan de gemeente en gerepareerd door het opnieuw programmeren van de bedieningsunits.
 • 30/03/18 I.v.m. Pasen werden de papiercontainers zaterdag 31/3 geleegd.
 • 01/04/18 Nieuwsbrief RSZK april
 • 01/03/18 Nieuwsbrief RSZK maart

Energieverbruik.

De investering in LED verlichting tezamen met aangebrachte tijdschakelaars en bewegingsmelders geven vanaf 2016 een aanzienlijke vermindering van bijna 40 procent in het energieverbruik te zien t.o.v. 2013. In januari 2015 was het energieverbruik nog 4000 kWh gemiddeld per maand.  In 2016 is dit verder teruggebracht tot → 2750 kWh per maand.

Horizontaal 1./.12 zijn de maanden januari ./. december.
Verticaal: het verbruik in kWh per maand.

ALV VvE Rundgraafpark 2018.

De algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging vond plaats op 30 mei 2018. De vergaderstukken zoals jaarrekening, begroting en meerjarig onderhoudsplan zijn in de ALV VvE Houtwal 2018 behandeld en in uw bezit. Indien u middels de notulen geïnformeerd wilt zijn over de gehouden ALV VvE Rundgraafpark dan kunt u deze aanvragen via de contactpagina.

Ontstoppen van de afvoer

De VvE Houtwal heeft een ontstoppingscontract met Van der Velden Rioleringsbeheer in Eindhoven. U kunt hen op een aantal manieren bereiken.
De eerste optie is dat u zelf contact met Van der Velden opneemt via het telefoonnummer (040) 241 49 63.
Wilt u liever dat zij u bellen? Laat dan uw telefoonnummer achter via de ‘bel me terug’ functionaliteit op deze pagina. Ook kunt u onderstaand contactformulier invullen. Zij nemen na het invullen van het formulier snel contact met u op.
Gebruik dit formulier om een verstopte afvoer van keuken, badkamer of toilet te verhelpen. Het bericht wordt na het indrukken van de knop  “Versturen >>” direct aan Van der Velden Rioleringsbeheer verzonden.

Na verzending kunt u een afdruk maken van het bericht.

 

Zonwering

Leverancier:

logo-lenco@2x.pngLenco Zonwering B.V.
(voorheen Prozon)
Bedrijfsweg 8
5683 CP BEST
T: 040 262 34 00
E: service@lenco.nl
W: http://www.lenco.nl

Aanmelden van storingen aan uw zonnewering:
U belt zelf voor een afspraak met bovenstaand telefoonnummer en vermeldt daarbij duidelijk dat het om een appartement van de VvE Houtwal gaat of u gebruikt onderstaand formulier.

Voor verkoop en overige vragen belt u met
Lisanne Brekelmans – T: 040 262 34 00

U kunt een storing of vraag ook met dit formulier insturen:

Na het verzenden van het formulier naar service@lenco.nl heeft u de gelegenheid om het verzonden bericht eventueel af te drukken.

In voorkomend geval kan er een hoogwerker noodzakelijk zijn voor reparatie of vervanging van de zonwering. Wanneer de toegang tot onze parkeergarage daarvan hinder ondervindt, meldt u dat vooraf bij het bestuur.

Koolmonoxide melders

Naar aanleiding van vragen tijdens onze ledenvergadering vindt u hier informatie over de koolmonoxidemelder.

TIP: wanneer u een melder besteld, vergeet dan niet om ook een Magnetische rookmelder montageset te nemen.

Besparing op energiekosten Mechanische ventilatie.

Besparing op energiekosten met een nieuwe (gelijkstroom-) motor van de Mechanische ventilatie.
De ventilatiebox die bij u in het appartement in de berging is gemonteerd***, regelt de ventilatie in uw woning. Zoals bij vele huishoudens met mechanische ventilatie is de motor die het ventilatiesysteem aandrijft of een wisselstroommotor (met grijze kap) of een gelijkstroommotor (met groene kap).
Een wisselstroommotor verbruikt jaarlijks circa 166 kWh aan stroom. Een nieuwe, zuinige gelijkstroommotor verbruikt slechts 26 kWh (gemeten op de laagste ventilatiestand) aan stroom per jaar. Onderhoud en eventuele vervanging van deze motor (bijv. wanneer deze begint te brommen) zijn uiteraard zaken voor de individuele eigenaar.
Als vervangende motor is er een CMLe motorplaat die te verkrijgen is in deze webwinkel.
Met het vervangen van de motorplaat heeft u 2 jaar garantie op het materiaal. De montage vereist geen speciale handelingen anders dan het uitnemen van de huidige motorplaat (achter de groene deksel) en deze compleet vervangen door de nieuwe. De nieuwe motorplaat is voorzien van een aansluitsnoer met Perilex-steker.

Onderhoudscontract.
Heeft u al een onderhoudscontract inclusief materiaal, dan is het vervangen van een motorplaat die een defect vertoont, dus ‘all-in’.  Wanneer u geen onderhoudscontract heeft en u voorziet in eigen onderhoud, dan kunt u de Demontage en Montage handleiding volgen om de motorplaat en het ventilatiehuis te reinigen.

Demontage en Montage
1. Trek de Perilexsteker uit de wandcontactdoos
2. In de groene deksel zit links en rechts een uitsparing om de motorplaat met deksel uit de ventilatiebox te kunnen nemen. Gebruik een platte schroevendraaier en steek deze tussen het grijze en zwarte plastic.
3. Neem de motorplaat met deksel uit.
4. Plaats de nieuwe motorplaat in de ventilatiebox met het aansluitsnoer rechts. Druk deze goed aan zodat de klemmen (links en rechts) in de uitsparingen vallen. De twee grote zwarte lippen (boven en onder) dienen voor de bevestiging van de groene afdekkap. 

5. Neem de groene deksel af van de oude motorplaat en bevestig het deksel op de nieuwe motorplaat.
6. Steek de Perilex-steker weer in de wandcontactdoos.

tips-cmle.png

Bron: Tips – Ventishop
*** merk Stork – type CMLe 14/136P