Laatste nieuws

De ALV 2019 VvE Houtwal wordt gehouden
op dinsdag 26 maart 2019 – 14:00 uur – De Schalm 
Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Vanaf 28 februari 2019 kunt u zich via op de Ledenpagina aanmelden als u onze algemene ledenvergadering gaat bezoeken.
De vergaderstukken zijn 11 maart 2019 in uw bezit.


Lopende actiepunten

27/02/19-Glaswas buiten vanaf 07:30 uur
12/02/19-deur trappenhal zuid 2e verdieping gangbaar maken
11/02/19-lekkage aan raam herstellen

Afgehandelde actiepunten

Afgehandelde actiepunten kunt u teruglezen in de rubriek Actiepunten en op deze pagina .

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even
contact op met het bestuur.


Voorlopige Agenda ALV 2019

 1. Opening
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. Jaarrekening boekjaar 2018 VvE Rundgraafpark
 8. Meerjarig onderhoudsplan 2019-2048 VvE Rundgraafpark
 9. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2020 VvE Rundgraafpark
 10. Jaarrekening boekjaar 2018 VvE Houtwal
 11. Meerjarig onderhoudsplan 2019-2048 VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2020 VvE Houtwal
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019
 14. Overige te behandelen voorstellen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Sleutels kwijt?

Helaas komt het nogal eens voor dat een van de eigenaars zichzelf buiten sluit. Van deze pech wordt door diverse “noodhulpslotenmakers” in de markt flink misbruik gemaakt. Facturen van vele honderden euro’s zijn het gevolg. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met Marcel Snijders van Snijders Sloten. Zij zijn doorgaans snel ter plaatse en rekenen een acceptabele vergoeding voor het openen van uw voordeur van het appartement. Voordat u tot actie overgaat, neemt u contact op met het bestuur.
Voor meer informatie over Snijders Sloten klikt u hier.


Te Koop Houtwal

wonen1Te Koop in het Rundgraafpark:

Houtwal  5 – 5509 KK Veldhoven

Appartement Houtwal 5 ligt gespiegeld t.o.v. onderstaande tekening. De appartement typen W9, W10 en W20 hebben allemaal dezelfde plattegrond maar verschillende ramen. Type W9 ligt op de tweede tot en met zesde verdieping. Op de eerste verdieping liggen ook de types W10 en W20.

Geïnteresseerden kunnen zich in verbinding stellen met onderstaande makelaar en een kijkje nemen op hun speciale website voor dit appartement.

HENRI KOX MAKELAARDIJ

DE REIJENBURG 42
5501 LD VELDHOVEN
T: 040-254 15 28
E: info@henrikox.nl

app-w9
Appartement W9 W10 W20

2003-10-00_rundgraafpark_koopbrochure

Kascontrolecommissie

Leden van de kascontrolecommissie.


Leden van de kascontrole commissie VvE Houtwal
In de ALV d.d. Lid 1   Lid 2   Reserve  Controle over
2005 12-Dec-05 controle boekjaar 2005 (9 maanden) in ALV2006.
2006 01-May-06 Verspaget Lodewijks  Soetens  Boekjaar 2005
2007 15-May-07 Lodewijks Soetens   geen   Boekjaar 2006
2008 08-May-08 Soetens  Eringfeld  geen   Boekjaar 2007
2009 01-May-09 Eringfeld Soetens   geen   Boekjaar 2008
2010 12-Apr-10 Soetens  Lodewijks  Jansen  Boekjaar 2009
2011 10-May-11 Lodewijks Jansen   Soetens  Boekjaar 2010
2012 12-Apr-12 Jansen  Soetens   Lodewijks Boekjaar 2011
2013 24-Apr-13 Soetens  Lodewijks  reserve  Boekjaar 2012
2014 24-Apr-14 Lodewijks Soetens   reserve  Boekjaar 2013
2015 23-Apr-15 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2014
2016 21-Apr-16 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2015
2017 10-Apr-17 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2016
2018 26-Mrt-18 Bekker  Jansen WJJ Maes   Boekjaar 2017
2019 26-Mrt-19 Bekker  Jansen WJJ Maes   Boekjaar 2018

Leden van de Kascontrole commissie Hoofdvereniging
In de ALV d.d. Lid 1   Lid 2   Lid 3  Controle over
2012 12-Apr-12 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2011 
2013 18-Feb-13 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2012 
2014 22-Mar-14 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2013 
2015 xx-Mar-15 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2014 
2016 xx-Mar-16 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2015
2017 20-Jun-17 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2016
2018 30-Mei-18 Maes namens VvE Houtwal   Boekjaar 2017
2019 xx-Mei-19 Maes namens VvE Houtwal   Boekjaar 2018

Verhuistips

Verhuistips bij inhuizen en uithuizen.

Om een verhuizing soepel en zonder onnodige overlast voor de bewoners te laten verlopen vindt u hier een aantal aandachtspunten. Laat uw verhuisbedrijf of degene die u gaat verhuizen tijdig de situatie opnemen.

Meldt een verhuizing bij het bestuur (06 48 84 21 51)
De avond voor de verhuisdatum wordt de liftbescherming aangebracht.
Er wordt altijd verhuisd via de garage en niet via de begane grond.
De verhuiswagen/bus parkeert tegen de zuidmuur bij de fietsenstalling.
Laat de uitgang van de fietsenstalling vrij.
Zet de oranje pionnen voor en achter de verhuiswagen of verhuisbus.
Open de garage-roldeur met de “pijl-naar-boven-knop” op de bedieningskast. Wacht tot het groene licht brandt.
Bedek de sensor, anders gaat de deur na 15 seconden weer dicht.
Uitladen: zet de goederen in de garage bij de lift.
Bij een verhuizing door de lifthal zuid moet voor het tijdelijk openstaan van de deur naar de lifthal de spanning van de deurautomaat genomen worden. Vraag het bestuur.
Een persoon in de garage die de lift naar beneden haalt en inlaadt.
Een persoon op de verdieping die de lift naar boven haalt en uitlaadt.
Haal eerst de goederen uit de lift en zet deze in de gang.
De lift mag tijdens de verhuizing niet onnodig zijn geblokkeerd. Verhuiswagen/bus weg? Dan moet de garagedeur gesloten zijn.
Haal de bedekking van de sensor weg.
De garagedeur sluit automatisch na 15 seconden.
Eventuele schade ontstaan tijdens de verhuizing meldt u bij het bestuur.