Appartementsrechten

Aanzichtkoopappartementen
cropped-cropped-logo-vvehou-1.gif

De eigenaar van het gehele complex is  Woonstichting ‘thuis (als rechtsopvolger van Woonstichting  Aert Swaens):
De eigenaar van de appartementsrechten van de koopappartementen is de V.v.E. “Houtwal”
Hieronder ziet u de onderverdeling van de appartementsrechten in beeld gebracht.
De hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark” kent 7 verschillende appartementsrechten waarvan het de eigenaar is toegestaan om van dit “recht” zelf gebruik te maken (te bewonen) of in gebruik te geven aan een ander (te verhuren) of te “vervreemden”. Uit de “vervreemding” ontstaat onze ondervereniging V.v.E. “Houtwal”. Deze 7 appartementsrechten zijn:

Voor de eerste 6 onderverenigingen geldt dat er slechts één eigenaar is en dat is Woonstichting ‘thuis. Dit betekent automatisch dat Woonstichting ‘thuis het alleenrecht heeft om besluiten over onderhoud of uitgaven te doen ten behoeve van deze 6 appartementsrechten. De vereniging van de koopappartementen vormt hierop een uitzondering.  Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat Woonstichting ‘thuis een besluit kan nemen over onderhoud of uitgaven te doen ten behoeve van die koopappartementen.
In bovenstaande tabel is dit in beeld gebracht. De getallen onder de afzonderlijke appartementsrechten A1 t/m A7 geven de stemverhouding (het breukdeel) binnen de hoofdvereniging aan. Dat betekent ook dat als er kosten gemaakt worden, wij als “KOOP”  daarin in een bijdrage hebben van 277/1000e deel. (Immers, alle stemmen bij elkaar = 1000). Iets minder als 1/3 deel dus.

A1 Huurwoningen [670]    A4 Beheerder [1]       A7 Koopappartementen [277]
A2 Zorg     [9]     A5 Kinderdagverblijf [34]
A3 Grand Cafe  [5]     A6 Fysio [4]

Je moet bij de “kosten” denken aan de kosten van gemeenschappelijk tuinonderhoud, bestrating, algemene verlichting. In ieder geval kosten voor die zaken waarvan wij als V.v.E. “Houtwal” geen volledig eigenaar zijn en dus ook geen onderhoudscontract hebben.

Aangezien het appartementsrecht A7 “vervreemd” is, heeft Woonstichting ‘thuis geen zeggenschap over de appartementsrechten van de V.v.E. “Houtwal”, maar wel over de andere 6 appartementsrechten en ook, tezamen met de V.v.E. “Houtwal”, over de gemeenschappelijkheden.
Binnen de hoofdvereniging worden een aantal gemeenschappelijke zaken  (in sommige gevallen zelfs verplicht) behandeld. Dit betreft:

 • Het verzekeren van het gebouw: verzekerd wordt de opstal, aansprakelijkheid bestuurder, aansprakelijkheid vereniging, rechtsbijstand en het glas. De kosten hiervan worden verdeeld volgens het eerder genoemde breukdeel.
 • Esthetica: om een uniforme uitstraling van het complex te bewaken worden zaken over esthetica op hoofdniveau geregeld. Dit geldt onder meer voor de zonwering en de windschermen, balkonverlichting, beglazing.
 • Onderhoud: je kunt de kosten van het complex onderverdelen naar de kosten van planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud, onderhoudscontracten en algemene beheerkosten. Ook deze kosten zijn volgens breukdeel voor rekening van de eigenaren.

Deze gemeenschappelijkheden zijn o.a. de bestrating, de groenvoorziening, het parkeerterrein en inrichting, openbare verlichting en de esthetica. Om een uniforme uitstraling van het complex te bewaken, worden zaken over esthetica op hoofdniveau geregeld. Dit geldt onder meer voor de zonwering en de windschermen, balkonverlichting, beglazing. Meer over onze gemeenschappelijkheden en wat dat voor de V.v.E. “Houtwal” betekent, leest u op deze pagina van deze website.

Tot zover op hoofdlijnen hoe het verband is tussen Woonstichting ‘THUIS (als eigenaar van de 6 appartementsrechten) en onze V.v.E. “Houtwal”. Heeft u hierna nog vragen, neem dan even contact op.

Lees verder bij Appartementsrecht A7