Schilderwerken 2021

.. de winterschilder komt er aan !

Beste eigenaars,
Na 15 jaar bewoning is het moment gekomen voor groot onderhoud aan binnenschilderwerk. In overeenstemming met het door de ALV goedgekeurde meerjarenonderhoudsplan zal vanaf 16 februari een aanvang worden gemaakt met het uitvoeren daarvan. Voor de aanbesteding heeft onze beheerder het advies gegeven om dit werk te laten uitvoeren door de firma Tigro uit Helmond. (www.tigro.nl)

Vanaf dinsdag 16 februari komt de winterschilder TIGRO ons binnenschilderwerk een frisse beurt geven.
Binnenschilderwerk – planning:
• Vanaf 16 februari 2021 Flat Noord 6e Verd. 
• Planning Flat Zuid volgt. Lees regelmatig de planning op het informatiebord.


Voorbereiding
Ter voorbereiding van het uitvoeren van het schilderwerk dienen er door de eigenaars een aantal voorzorgen te worden genomen. Om het spuitwerk en schilderwerk te kunnen verrichten, dienen alle decoraties die door u aan de (thans okergele) muur zijn opgehangen, te worden verwijderd, inclusief schroeven en pluggen. Decoraties die aan de stenen muur zijn opgehangen, neemt u tot u. Eveneens dienen uit alle gemeenschappelijke ruimten (gangen en trappenhal) voorwerpen die uw eigendom zijn, te worden verwijderd. 


Het werk bestaat uit
[1] het spuitwerk van de plafonds en de wanden van de gangen in de kleur RAL9010 (gebroken wit) inclusief het herstellen van beschadigd stucwerk;
[2] het schilderen in bestaande kleur(en)
– van de deurposten van de woningdeur en de dakluiken;
– van beschadigde woningdeuren;
– van de deurposten van de liften;
– van de entrees, lifthal zuid en alle inpandige deuren en kozijnen;
– van de plinten en kabelgoten;
[3] het aanbrengen van rvs-hoekbeschermers op de hoeken van de muren aan de liftzijde;
[4a-wit] het in de trappenhallen (waar noodzakelijk) herstellen van binnen-stukwerk, nalopen van kitranden, scheuren in muren en beschadiging van wanden en
[4b-grijs] het (waar noodzakelijk) binnenschilderwerk van kozijnen, plinten en binnenzijde van de buitenkozijnen en van de binnenzijde van de buitendeuren.


Het plaatsen van voorwerpen in gemeenschappelijke gedeelten*

Brandveiligheidseisen, vluchten bij brand en bereikbaarheid voor hulpdiensten brengen met zich mee dat er in de gemeenschappelijke gedeelten* geen voorwerpen aanwezig kunnen zijn die het gebruik van vluchtmogelijkheden of het redden van personen of dieren bij brand belemmeren. Een en ander is verwoord in het Reglement**

Om de eisen van het thans van kracht zijnde Bouwbesluit 2012*** te kunnen voldoen,
– is de vrije doorgang met een volledig geopende deur van en naar het overloopbalkon 85 cm,
– is een vrije doorgang in de gemeenschappelijke gangen van 120 cm vereist en
– moet de trappenhal vrij zijn van voorwerpen.
U kunt op grond van de eerder genoemde akte van ondersplitsing artikel 12.3 een verzoek tot toestemming voor het ophangen van schilderijen of plaatsen van voorwerpen indienen. De toestemming zal door de vergadering, mits dit verzoek past binnen de eisen***, worden verleend.

* Gemeenschappelijke gedeelten: hallen, gangen en trappenhuizen, de parkeerkelder en de toegang tot de parkeerkelder, de fietsenstalling en de ruimte waarin de bergingen gerealiseerd zijn.
** Reglement: de akte van ondersplitsing artikel 12.
*** Bron: Praktijkboek Bouwbesluit 2012 -pag. 160-161
| Erratum bij het Praktijkboek Bouwbesluit 2012, editie 2011