Nieuws 16 januari 2021

Lekkage van de vloerverwarming bij het Kinderdagverblijf is inmiddels opgelost met de inzet door de Fa. Feenstra. Nog een lek te gaan …

Nieuwe bewoner in flat Noord: een hartelijk welkom aan Henk, de nieuwe bewoner in flat Noord die per 1 februari zijn intrek neemt in het appartement van Jansen. Over de verhuizing wordt u per liftkoerier geïnformeerd.
Nieuwe eigenaar in flat Zuid: het appartement van Els en Ferry is gisteren van eigenaar gewisseld. Een hartelijk welkom aan Mw. Peters.

Planning van onderhoudswerkzaamheden: u kunt met de snelkoppeling de planning van het liftonderhoud en de glasbewassing lezen. U krijgt de regulier aankondiging ook via onze liftkoerier.

Voorbereidingen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Gebruikelijk vergaderen wij in de laatste week van maart en behandelen wij een volledige agenda. Helaas gooide corona vorig jaar roet in ons vergaderstramien en behandelden wij in 2020 op digitale wijze, alle verenigingszaken waarover u als lid een besluit moest nemen. Ook in 2021 zien wij -voor zover wij thans kunnen overzien- geen mogelijkheden voor een fysiek gezamenlijk samenzijn. Wij bereiden ons dus wederom voor op een ‘digitale’ bijeenkomst.

Tot zover deze week.