Kopen of Huren in het Rundgraafpark


nieuwsbriefheader

De koopbrochure die dateert uit 2005 vindt u op deze pagina. Deze brochure geeft u een volledig beeld over alle soorten appartementen die deel uit maken van onze Vereniging van Eigenaars.

AANVULLENDE VOORWAARDEN bij de koop-/aanneemovereenkomst voor koopappartementen in het woonzorgproject Rundgraafpark.

LEEFTIJDGRENS KOPERS In de leveringsakten met de kopers van de appartementen zal een regeling worden opgenomen waarbij aan de kopers de verplichting wordt opgelegd niet door te verkopen aan kopers jonger dan 50 jaar. Met dien verstande dat, indien er verkocht wordt aan meerdere personen, de oudste koper in ieder geval 50 jaar of ouder dient te zijn. Indien er sprake is van een overlijden, waarbij de erfgenamen niet aan deze voorwaarde van leeftijd voldoen, zijn de erfgenamen verplicht ervoor zorg te dragen dat het appartement bewoond wordt door een/meerdere perso(on(en) die wel aan deze voorwaarde voldoet/voldoen. De achtergrond is dat de appartementen in het woonzorgproject bewoond dienen te worden door 50-plussers.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Bij eventuele verhuur van het appartementsrecht gelden dezelfde voorwaarden. De regelgeving die onlosmakelijk behoort bij het complex Rundgraappark leest u op de pagina Regelgeving.