Handige VvE-weetjes

Welkom: naast datgene dat is geregeld (lees de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement), is dit een pagina met handige weetjes om zich snel dit pand en zijn omgeving eigen te maken.

Informatievoorziening, vragen, klachten, storingen:
het centrale telefoonnummer vindt u op de Contact pagina. Zet dit nummer even in uw telefoon.

nieuwsbrief

Internet en e-mail: onze centrale bron van dagelijkse geschreven informatie is deze website. Heeft u een vraag of opmerking, stuur dan een e-mail via deze website en maak gebruik van de contactpagina.
De Liftkoerier: dagelijkse informatie die voor u van direct belang is, hangt tijdig in de lift.
Publicatieborden: in beide flats hangt in de entree een publicatiebord met mededelingen van langdurige aard.
Colportage is het van deur tot deur gaan met de bedoeling artikelen of diensten aan de bewoner(s) te verkopen. Colporteren in onze flats is niet toegestaan en colporterend bezoek wordt in voorkomende gevallen door het bestuur buiten de deur gezet. Meldt ons wanneer u wordt lastig gevallen.


Naar en op het complex

Busverbinding: tegenover flat Zuid (aan de zijde Meerhovendreef) is er een bushalte (en een bushokje) bij flat Den Hoorn voor bus 403 die naar de Centraal Station Eindhoven rijdt en Schuin tegenover de flat Den Hoorn is bushalte 402, die dezelfde route naar Eindhoven CS rijdt. Bus 20 rijdt naar Maxima Medisch Centrum en de Plus Supermarkt.

houtwal-4-hoofdfoto

Complex Rundgraafpark – de V.v.E. “Houtwal” bestaat uit 2 flatgebouwen:
Flat Noord (huisnummers 4 -21) ligt aan de parkeerhavens,
Flat Zuid (huisnummers 22- 43) is de andere flat langs de Meerhovendreef.
In het lange flatgebouw zijn er huurappartementen van woonstichting ‘THUIS (huisnummers 44 – 171). Er is daar een Grand Café op de begane grond. Er zijn activiteiten in het Atrium die tezamen met bewoners worden georganiseerd.
Een PostNL-brievenbus staat bij de ingang van het complex.

Openbaar terrein tussen de flats Noord en flat Zuid: er mogen absoluut geen auto’s op het parkeerdak wegens het beperkte draagvermogen van de tegels! De toegang tot dit terrein is daarom afgezet met niet te verplaatsen bloembakken.
Fietsenrekken: Bezoekers kunnen gebruik maken van de fietsenrekken achter het Rundgraafpark-muurtje, in de NP fietsenstalling, (deze is links naast de afvalcontainers) of op het middenterrein tussen de 2 koopflats.
Parkeren: alleen in de vakken, niet op het zebrapad, niet langs de gele streep en niet op de hellingbaan. En uiteraard zonder vergunning, NIET op de invalidenparkeerplaats.
Verhuizen: wij verhuizen altijd via de parkeergarage en gelieve dit vooraf te melden bij het bestuur.
Ondergrondse afvalcontainers: een defecte huisvuilcontainer meldt u bij de gemeente Veldhoven; neem in dat geval uw huisvuil weer mee terug. De containers worden wekelijks geledigd. Wees zuinig op het pasje. Verlies of defect kost u 15 euro! Een vervangende pas haalt u bij de gemeente.

stortplaats-plastic
Woensdag – plastic ophaaldag

Plastic huisvuil:
Iedere week wordt op woensdag het plastic huisvuil opgehaald. Leg de zak met plastic afval tussen/achter de containers. Ter voorkoming van ongedierte is het verzoek de afvalzak op de ophaaldag niet eerder dan 07:30 uur daar te deponeren. Zakken voor plastic afval zijn gratis te verkrijgen bij de gemeente en in de supermarkt van uw keuze. LET OP: andere soort zakken worden NIET meegenomen!
Glascontainer:
Ter voorkoming van geluidsoverlast voor de direct aanwonenden, geldt het verzoek om glas alleen overdag tussen 08.00 en 20.00 uur in de containers te deponeren.


Naar de Flats

Intercom en toegang tot de flat: druk op de beldrukker van het huisnummer waar u moet zijn. Wacht tot u antwoord krijgt en de hoofdtoegangsdeur wordt geopend. Laat NOOIT andere bezoekers meelopen’, maar altijd laten aanbellen!

Postkast en naamplaatjes: de naamplaatjes NIET aan de buitenzijde verwijderen, maar van binnenuit de postkast met een satéprikker het plaatje eruit duwen. De JA/NEE plaatjes zijn verkrijgbaar bij het bestuur, evenals nieuwe naamplaatjes. Het bestuur verzorgt de inrichting van de postkast.

Toegang tot de flats: met de algemene sleutel; gebruik niet het slot van de deur, maar het daarnaast geplaatste schakelslot; de deur opent en sluit dan automatisch. Op diverse plaatsen zijn automatische deuropeners geplaatst. Voor afstandsbediening: zie verdere info op onze website.


In de flats

Liftgebruik: bij verhuizing dit even melden op #20, dan beschermt het bestuur de lift tegen beschadigingen. Om vanuit de flats in de parkeergarage te komen heeft u altijd de algemene sleutel nodig.

Schoonmaak: wekelijks op woensdag worden beide flats onder handen genomen. Aangezien er iedere week slechts de vloer van een volledige verdieping wordt gezogen, zorgen de bewoners van de overige verdiepingen er voor dat tussentijds hun gedeelte bijgehouden wordt. Klachten over de schoonmaak meldt bij voorkeur via de website.

Stopcontacten: op iedere verdieping zijn er wandcontactdozen in de gang voor incidenteel gebruik. Voor een doorlopend gebruik van de energievoorziening heeft u toestemming nodig van het bestuur.

Glaswas: 3x per jaar komt de glazenwasser om het ‘onbereikbare” glas te wassen; dit wordt aangekondigd in een liftkoerier. Het binnenglas wordt 2x per jaar onderhouden.

Brandslangkasten: de brandslangkasten moeten altijd vrij toegankelijk zijn en vrij te blijven van voorwerpen.

Bergkasten op de gang: naast de brandkast is er een bergkast voor gezamenlijk gebruik door de bewoners van de etage waar u woont.

Deurcamera: voor het aanbrengen van een deurcamera of andere zaken in of aan de brandvrije deur van de woning is toestemming nodig van het bestuur. De toegangsdeur van de woning behoort (hoe gek het ook klinkt) tot onze “gemeenschappelijke zaken”.

Nooduitgangen: op iedere verdieping zijn er twee nooduitgangen naar een overloopbalkon. Vanaf het overloopbalkon is er in het trappenhuis de trap naar beneden. In de trappenhal is het niet toegestaan goederen en objecten te plaatsen. Op de gangen en overloopbalkon wordt een verplichte vrije doorgang van 90 cm gehandhaafd.

Sleutelkastjes: het bestuur voorziet op uw aanvraag in een sleutelkastje. Het aanbrengen van sleutelkastjes door uzelf of door derden is niet toegestaan. Dit sleutelkastje wordt u op grond van een zorgindicatie in bruikleen verstrekt en gratis gemonteerd .

Postkast en naamplaatjes:

In de postkast is onder de klep van de brievenbus ruimte voor 2 naamplaatjes. De naamplaatjes zijn bij uitwisseling voor rekening van de vereniging. Het vervangen van de plaatjes MOET vanaf de binnenzijde van de brievenbus gebeuren. Het bestuur kan u hierbij behulpzaam zijn. Het bestellen van naamplaatjes en JA/Nee plaatjes wordt verzorgd door het bestuur.


Naar en in de Garage en Fietsenstalling

Garage inrijhoogte: opletten!! 2,10 meter; alleen parkeren in de vakken en rechtsom inrijden. De afstandsbediening is om de garageroldeur te bedienen, maar alleen om te openen en NIET om te sluiten. De garageroldeur gaat automatisch dicht na 15 seconden. Open de garagedeur dus niet eerder dan dat u voor deze deur staat en rijdt pas door met groen licht.

Garage ventilatie en CO/LPG detectie: in de garage zijn er 3 drukventilatoren en 2 grote afzuigkanalen. Er is een rondom CO/LPG meting die de ventilatie aanstuurt.

Brandbare materialen in de garage: er mogen GEEN brandbare stoffen in de garage worden opgeslagen of brandbare of ontvlambare materialen worden aangebracht aan de wanden of kolommen.

Verhuizen: verhuizend laden en lossen bij voorkeur buiten voor de garagedeur tegen de flatmuur; de deur fietsenstalling vrijlaten. Zie ook de speciale pagina voor Verhuizen.

Stopcontacten: in de parkeergarage zijn er wandcontactdozen voor incidenteel gebruik. Voor een doorlopend gebruik van de energievoorziening heeft u toestemming nodig van het bestuur.

Stofzuiger in de garage: u kunt vrij gebruik maken van de stofzuiger om uw auto even uit te zuigen. In de parkeergarage is ter hoogte van de ingang liftportaal Zuid een stofzuiger aanwezig voor algemeen gebruik.
(Vervangende stofzakken type OSLO zijn beschikbaar bij het bestuur. Bestelnummer 268 620 8184 Handyman Veldhoven).

Veegmachine: voor de jaarlijkse veegbeurt van de garage is er een veegmachine. De veegmachine is in berging #2 aanwezig.

Papier en karton: in de parkeergarage staan 2 blauwe papiercontainers; deze worden op maandagochtend door onze bewoners buiten- en binnengezet en door de firma Baetsen geledigd. Zie het informatiebord in de entrees.

Oude batterijen en lampen: in de fietsenstalling staan 3 afvalbaken voor klein chemisch afval, oude batterijen en PL/TL lampen. De oude types gloeilampen kunnen in de grijze container.

Vanuit de lifthal naar de Fietsenstalling of Garage

Maak in de lifthal gebruik van de sleutelschakelaars die naast de liftdeur zijn aangebracht. Maak in de garage en fietsenstalling gebruik van de elleboogschakelaars om de deur naar de lifthal of naar buiten te openen. De buitentoegangsdeur tot de fietsenstalling is buiten voorzien van een sleutelschakelaar.
Plaats geen fietsen in de gangen naar de bergkasten. De fietsenstalling kent geen eigen plekken en is slechts toegestaan voor het plaatsen van fietsen en scootmobielen.

fietslaadpunt

Opladen scootmobiel en fietsen: in de fietsenstalling zijn er 8 stopcontacten voor het opladen van accu’s van fietsen en scootmobielen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Houdt de fiets-oplaadplek zo kort mogelijk bezet.


In het appartement

Terras – Buitenruimte

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte, gelegen op de [ x_e verdieping] met berging en parkeerruimte in de kelder, enz, enz. Ontleend aan de akte van splitsing behoort de buitenruimte tot het privédomein van de eigenaar. In de kosten van uw onderhoud en beheer zijn begrepen de kosten van onderhoud van de afwerklagen, zijnde het plafond van de buitenruimte, het witte stucwerk van de buitenruimte en de WADO-drain of een andere door het bestuur toegestane afwerklaag. Voor dit onderhoud is dus geen onderhoudspost opgenomen in het MJOP* van de vereniging. De terrasdeur en de grijze raamkozijnen plus het hekwerk van de buitenruimte zijn wel opgenomen in het MJOP. In overeenstemming met de akte bepaalt de hoofdvereniging de kleur van het schilderwerk in het complex. Voor de buitenruimte is de witte afwerklagen gekozen de kleur RAL 9001.
*MJOP = Meer Jarig Onderhouds Plan

Centrale verwarming (CV) – Mechanische ventilatie (MV)

Voor reparatie en onderhoud aan CV, MV en waterleidingen, toevoer, afvoer belt u met Sankomij Installatietechniek BV, Telefoon: 040-253 48 90
In uw appartement is er continu afzuiging door een ventilator in uw berging. Deze afzuiging is aangesloten op het centrale luchtafvoerkanaal. Onderhoud van de eigen mechanische ventilator is of gekoppeld aan uw verplichte onderhoudscontact van de CV of is in eigen beheer van de eigenaar. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur zelfstandig een cv-toestel te (laten) vervangen.

Glasschade

Glasschade in uw appartement meldt u bij Eurocross Telefoonnummer 0800-0229955 en meldt u dat tevens bij het bestuur.

Riolering- afvoer – verstopping

Wij hebben een “ontstoppingscontract” met Van der Velden, maar…het inroepen van deze storingsdienst is niet gratis wanneer de verstopping in de sifon zit. Controleer deze dus eerst zelf, voordat u belt.
U kunt rechtstreeks met van der Velden contact opnemen met het on-line formulier
Weet u niet waar u het zoeken moet?
Bel eerst even met een van de bestuursleden. Wij helpen u graag verder en voorkomen zo onnodige kosten.
Het Riolering en Ontstoppingsfonds is ondergebracht bij Van der Velden:
Het contract voorziet in het ontstoppen van de gemeenschappelijke afvoer van de appartementen en in geval van verstopping van toilet, douche of keukenafvoer. Als de verstopping achter de sifon zit, melden u dit aan Van der Velden. De kosten van het onderhoudscontract zijn voor rekening van de V.v.E. “Houtwal”.
De kosten van interventie door Van der Velden aan een appartement is voor rekening voor de vereniging wanneer er een verstopping of gebrek is vastgesteld dat zich achter de sifon bevindt.
Bij verstopping van een afvoer als gevolg van een verstopte sifon zijn de kosten van interventie voor rekening van de eigenaar.

Rookmelder

De rookmelder(s) in uw appartement hebben een beperkte levensduur. U krijgt van het bestuur een bericht wanneer deze (verplicht) vervangen moet worden.

Zonwering

Tijdens de bouw is op individuele basis (niet als meerwerk) zonwering en/of horren aangeschaft, conform kleurstelling en uitvoering. Lees in het Huishoudelijk reglement welke voorwaarden bij de aanschaf zijn bepaald. Het onderhoud en reparatie is voor rekening van de eigenaar. In geval van storing aan uw zonwering neemt u contact op met de leverancier en uitsluitend met het formulier van die pagina.
In geval van defecten als gevolg van stormschade wordt, behoudens uw eigen risico, de schade gedekt door de opstalverzekering die door de hoofdvereniging is afgesloten. Eventuele schade meldt u bij het bestuur.

WhatsApp buurtpreventie

WhatsApp is een berichtendienst voor smartphones en computers. Binnen onze vereniging hebben wij een 30 personen tellende buurt-WhatsApp-groep en gebruiken deze app voor dringende informatie.

Onderhoud in eigen beheer

Technisch beheer
Een aantal beheerstaken doen wij als eigenaren zelf. Denk aan het buitenzetten van de papiercontainer, vegen van de garage, indien nodig het stofzuigen van uw gangpad, etc. Ook sommige technische zaken hebben wij in eigen beheer, zoals de werking van afstandsbedieningen, registraties in de intercom, noodvoorziening defecte bestrating, het sluiten van deuren en deurdrangers, kortom op alle zaken waar wij direct geen onderhoudscontract voor afsluiten.
Hieronder een overzicht van deze activiteiten:

 • Afstandsbedieningen: het afstellen, testen en vervangen van de batterij.
 • Deurdrangers: het bijstellen van beweging.
 • Garageroldeur: opheffen van incidentele storingen.
 • Informatieborden: het bijhouden van mededelingen.
 • Interieur verzorgen op de gangen.
 • Papiercontainers buitenzetten: zie informatiebord.
 • Sneeuwruimen, strooizout, wintergereedschap.
  Wij hebben de beschikking over een strooiwagen, strooizout en sneeuwschuivers. Het extra schoonhouden van onze directe paden en stoepen wordt geregeld door het bestuur. De gemeente strooit in voorkomende gevallen tot beneden aan onze garageroldeur.
 • Vlaggenprotocol (i.s.m. huurgedeelte).
 • Voorjaarsschoonmaak: het vegen van de garage en fietsenkelder.

Bestuur V.v.E. “Houtwal”